fbpx
Skip to main content

JUFFEN, MEESTERS & ONDERWIJS: 31 QUOTES

Goede onderwijzers, zij maken echt het verschil

Goed onderwijs, goede juffen en meesters, het is zo ontzettend belangrijk. Dat vinden wij en jij vast ook. Maar soms, zoals nu, zo tegen het einde van het schooljaar, is het best goed om daar even extra bij stil te staan. Voormalig Chrysler CEO Lee Iacocca zegt het zo mooi: “In een volkomen rationele samenleving zouden de besten van ons ernaar streven om leraar te zijn en de rest van ons zou genoegen moeten nemen met iets minder, omdat het doorgeven van de beschaving van de ene generatie op de andere de hoogste eer en de hoogste verantwoordelijkheid zou moeten zijn die iemand zou kunnen hebben.”

Wij hebben daarom voor jou én voor alle leerkrachten de 31 mooiste uitspraken over de waarde van alle juffen, meesters, leerkrachten, docenten en goed onderwijs. Onze leraren, zij kunnen echt het verschil maken.

Nog even voordat je begint met het lezen van al die mooie inspirerende uitspraken; het einde van het schooljaar nadert. Ben je al bezig met een vriendenboek voor de juf of meester? Als dankjewel voor het mooie schooljaar of al tof cadeau voor juffen- of meestersdag? Onze tip: verwerk één of meerder quotes in je voorwoord of voeg ze als foto toe. Scrol even naar beneden voor een paar inspirerende fotovoorbeelden.

INSPIRERENDE uitspraken VAN INSPIRERENDE mensen

"De toekomst van de wereld zit vandaag in mijn klaslokaal."
"The future of the world is in my classroom today.”
Ivan Welton Fitzwater

"Laten we niet vergeten: Eén boek, één pen, één kind en één leraar kunnen de wereld veranderen."
“Let us remember: One book, one pen, one child, and one teacher can change the world.”
Malala Yousafzai

“Zij die weten, doen. Degenen die begrijpen, onderwijzen. “
“Those who know, do. Those that understand, teach.”
Aristoteles

“Lesgeven is geen verloren kunst, maar de waardering ervoor is een verloren traditie.”
“Teaching is not a lost art, but the regard for it is a lost tradition.”
Jacques Barzun

"Als je een plan wilt hebben voor een jaar, plant dan rijst. Als je een plan wilt hebben voor 10 jaar, plant dan bomen. Als je plan hebt wilt hebben voor een heel leven, geef dan onderwijs aan kinderen".
"If your plan is for a year, plant rice. If your plan is for a decade, plant trees. If your plan is for a lifetime, educate children."
Confucius

“Onderwijs is de sleutel tot het openen van de wereld, een paspoort naar vrijheid.
“Education is the key to unlocking the world, a passport to freedom.”
Oprah Winfrey

"Ik geef nooit les aan mijn leerlingen, ik probeer alleen de voorwaarden te scheppen waarin ze kunnen leren."
“I never teach my pupils, I only attempt to provide the conditions in which they can learn.”
Albert Einstein

"Het is niet onze taak om onze kinderen te verharden om een wrede en harteloze wereld onder ogen te zien... Het is onze taak om kinderen op te voeden die de wereld een beetje minder wreed en harteloos zullen maken".
“It's not our job to toughen our children up to face a cruel and heartless world. It's our job to raise children who will make the world a little less cruel and heartless.”
L.R. Knost

"Beloningen en straffen is de laagste vorm van onderwijs."
“Rewards and punishment is the lowest form of education.”
Chuang Tzu

"Ik ben meer geïnteresseerd in het enthousiasmeren van kinderen dan in het onderwijzen van de feiten. De feiten kunnen veranderen, maar dat enthousiasme voor het ontdekken van de wereld zal ze rest van hun leven bijblijven.”
“I'm more interested in arousing enthusiasm in kids than in teaching the facts. The facts may change, but that enthusiasm for exploring the world will remain with them the rest of their lives.”
Seymour Simon

Een goede leraar is het halve huiswerk
Loesje

"De droom begint met een leraar die in je gelooft, die je naar het volgende niveau sleept, duwt en leidt en je soms prikt met een scherpe stok, de waarheid genoemd."
“The dream begins with a teacher who believes in you, who tugs and pushes and leads you to the next plateau, sometimes poking you with a sharp stick called truth.”
Dan Rather

“Het doel van onderwijs is een lege geest vervangen door een open geest.”
"Education's purpose is to replace an empty mind with an open one."
Malcolm S. Forbes

"Er zijn twee soorten leraren: het soort dat je vult met zoveel schoten dat je je niet kunt bewegen, en het soort dat je alleen maar een klein duwtje in de rug geeft en je springt naar de hemel.".
"There are two kinds of teachers: the kind that fill you with so much quail shot that you can't move, and the kind that just give you a little prod behind and you jump to the skies."
Robert Frost

"Onze vooruitgang als land kan niet sneller zijn dan onze vooruitgang in het onderwijs."
"Our progress as a nation can be no swifter than our progress in education."
John F. Kennedy

"Voor mij ligt de enige hoop op de redding van de mensheid in het onderwijs."
"To me the sole hope of human salvation lies in teaching."
George Bernard Shaw

"Grote leraren kunnen zich inleven in kinderen, respecteren ze en geloven dat iedereen iets bijzonders heeft waarop kan worden voortgebouwd."
"Great teachers empathize with kids, respect them, and believe that each one has something special that can be built upon."
Ann Lieberman

"Onderwijs is ons paspoort voor de toekomst, want morgen is voor de mensen die zich er vandaag op voorbereiden."
"Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today."
Malcolm X

"Onderwijzen is pijnlijk, voortdurend en moeilijk werk, dat je doet door vriendelijkheid, door te kijken, door te waarschuwen, door te observeren, door voorschriften en door te complimenteren, maar vooral door het goede voorbeeld te geven."
"Teaching is painful, continual and difficult work to be done by kindness, by watching, by warning, by precept, and by praise, but above all, by example."
John Ruskin

"Het is de ultieme kunst van de leraar om vreugde te wekken in creatieve expressie en kennis."
"It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge."
Albert Einstein

“Wie een schooldeur opent, sluit een gevangenis.”
"He who opens a school door, closes a prison."
Victor Hugo

"Eén van de mooie kanten van het lesgeven is dat er geen grenzen zijn aan je ontwikkeling als leraar, net zoals vooraf niet bekend is hoeveel je leerlingen kunnen leren."
"One of the beauties of teaching is that there is no limit to one's growth as a teacher, just as there is no knowing beforehand how much your students can learn."
Herbert Kohl

“Kinderen moet geleerd worden hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken.”
“Children must be taught how to think, not what to think.“
Margaret Mead

"Goed onderwijs is een kwart voorbereiding en driekwart theater."
"Good teaching is one-fourth preparation and three-fourths theater."
Gail Godwin

"Een goede leraar kan hoop opwekken, de creativiteit prikkelen en liefde voor het leren bijbrengen."
"A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning."
Brad Henry

"Wanneer we de hersenen van onze jeugd onderwijzen, mogen we niet vergeten hun harten te onderwijzen."
"When educating the minds of our youth, we must not forget to educate their hearts.”
Dalai Lama

"Als je denkt dat onderwijs duur is, probeer dan eens onwetendheid."
"If you think education is expensive, try ignorance."
Derek Bok

"Onderwijs is niet het vullen van een emmer, maar het aansteken van een vuur."
"Education is not the filling of a pail but the lighting of a fire.”
William Butler Yeats

"Om echte vrede in de wereld te kunnen onderwijzen, zullen we moeten beginnen met de kinderen."
"To teach real peace in the world, we will have to begin with the children.”
Gandhi

"Goed onderwijs is meer een kwestie van het geven van de juiste vragen dan het geven van de juiste antwoorden."
"Good teaching is more a giving of right questions than a giving of right answers."
Josef Albers

“In een volkomen rationele samenleving zouden de besten van ons ernaar streven om leraar te zijn en de rest van ons zou genoegen moeten nemen met iets minder, omdat het doorgeven van de beschaving van de ene generatie op de andere de hoogste eer en de hoogste verantwoordelijkheid zou moeten zijn die iemand zou kunnen hebben.”
“In a completely rational society, the best of us would aspire to be teachers and the rest of us would have to settle for something less, because passing civilization along from one generation to the next ought to be the highest honor and highest responsibility anyone could have.”
Lee Iacocca

Meer quotes over school?

Vriendenboek, een geweldig cadeau voor juffen en meesters

Ben jij op zoek naar een mooi cadeau voor de meester of juf van je kind? Denk dan eens aan een vriendenboek, ingevuld door alle kinderen van de klas. Hoe leuk dat kan zijn zie je aan onderstaand voorbeelden van een ingevulde vriendenpagina's vriendenboekje voor juf en meester..

vriendenboek vriendenboekje bedankt voor het mooie schooljaar juf en meester

dankjewel juf en meester

15 ideen vriendenboekje juf en meester 3

basisschool, groep 8, dankjewel juffen en meesters, quotes, school, middelbare school

Nieuws van Vriendenboeken.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of lees onze blog!

Feedback

Social media