fbpx
Skip to main content

40 QUOTES OVER START VAN NIEUW SCHOOLJAAR

Corona of niet, we gaan er een mooi jaar van maken

De zomervakantie zit er voor iedereen nu echt weer op. Terug naar school na een lange zomer vol zon en ontspanning kan best lastig zijn. Heb je aan het begin van het nieuwe schooljaar wat extra motivatie nodig om vroeg op te staan, naar school te fietsen of online lessen te volgen? Wij hebben 40 inspirerende quotes van o.a. Meghan Markle, Emma Watson, Michelle Obama, Demi Lovato en Nelson Mandela. Schrijf ze in je agenda, post ze op insta of gebruik ze als oppepper als het even tegenzit. Op het beste schooljaar ooit!
 
Ps scroll je ook nog even naar beneden voor onze mooiste voorbeelden van vriendenboeken school?

40 Quotes voor het beste schooljaar ooit

Dis is een nieuw jaar. Een nieuw begin. En dingen zullen veranderen.
This is a new year. A new beginning. And things will change.
Taylor Swift
 
De belangrijkste dag van iemands opleiding is de eerste schooldag, niet de diploma-uitreiking.
The most important day of a person’s education is the first day of school, not Graduation Day.
Harry Wong
 
Wat vroeger als nerdy werd gezien, wordt nu als origineel beschouwd. Wat ik leuk vind aan nerds is dat het niet echt uitmaakt waar je mee bezig bent. Het betekent alleen dat je geen volgeling bent.
What was previously perceived as nerdy is now viewed as original. What I like about nerdiness, geekiness, is it doesn't really matter what you're into. It just means you're not a follower.
Kristen Bell
 
Ik ben altijd een sterk voorstander geweest van gelijke kansen voor vrouwen. Meisjes moeten van jongs af aan worden geleerd dat ze sterk zijn en in staat zijn om alles te zijn wat ze willen zijn.
I've always felt strongly about equal opportunity for women. Girls have to be taught from early on that they are strong and capable of being anything they want to be.
Beyoncé
 
Je kunt nooit te goed gekleed of te goed opgeleid zijn.
You can never be overdressed or overeducated.
Oscar Wilde
 
Ik hield zoveel van school dat de meeste van mijn klasgenoten me als een sukkel beschouwden.
I loved school so much that most of my classmates considered me a dork.
Natalie Portman
 
Wees nieuwsgierig, niet cool.
Be curious, not cool.
Ken Burns
 
Op school dacht niemand dat ik slim was, maar ik werd slim. Niemand wilde mijn vriend zijn maar ik kreeg veel vrienden.
At school, nobody thought I was smart, and I became smart. Nobody wanted to be my friend, and then I had lots of friends.
Rebel Wilson
 
Voor mij ligt de enige hoop op de redding van de mensheid in het onderwijs.
To me the sole hope of human salvation lies in teaching.
George Bernard Shaw
 
Alle kinderen beginnen hun schoolcarrières met sprankelende verbeeldingskracht, een vruchtbare geest en de bereidheid om risico's te nemen bij wat ze denken.
All children start their school careers with sparkling imaginations, fertile minds, and a willingness to take risks with what they think.
Ken Robinson
 
Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen.
Loesje
 
Een goede leraar is het halve huiswerk.
Loesje
 
Iemand die nooit een fout heeft gemaakt, heeft nooit iets nieuws geprobeerd.
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.
Albert Einstein
 
Kinderen moeten leren hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken. 
Children must be taught how to think, not what to think. 
Margaret Mead
 
Wanneer we meisjes, die verlangen naar onderwijs, mondiger maken, creëren we vrouwen die worden aangemoedigd om veranderingen te bewerkstelligen binnen hun gemeenschap en wereldwijd.
When we empower girls hungry for education, we cultivate women who are emboldened to effect change within their communities and globally.
Meghan Markle
 
Je moet op school blijven. Je moet wel. Je moet een vervolgopleiding doen. Je moet je diploma halen. Want het enige dat mensen je niet kunnen afnemen is je opleiding. En dat is de investering waard.
You have to stay in school. You have to. You have to go to college. You have to get your degree. Because that's the one thing people can't take away from you is your education. And it is worth the investment.
Michelle Obama
 
Je moet de dingen doen waarvan je denkt dat je ze niet kunt.
You must do the things you think you cannot do.
Eleanor Roosevelt
 
De toekomst behoort toe aan hen die geloven in hun prachtige dromen.
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Eleanor Roosevelt
 
Degene die een school opent, sluit een gevangenis.
He who opens a school door, closes a prison.
Victor Hugo
 
Onderwijs is het paspoort voor de toekomst, want morgen behoort het toe aan degenen die zich er vandaag op voorbereiden.
Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.
Malcolm X
 
Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen.
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
Nelson Mandela
 
Onderwijs is alles - onderwijs is je kracht, onderwijs is je levensweg voor wat je ook maar wilt doen.
Education is everything- education is your power, education is your way in life for whatever you want to do.
Ciara
 
Je kunt het volgende hoofdstuk van je leven niet beginnen als je het laatste blijft herlezen.
You can't start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.
onbekend
 
Laten we het niet vergeten: Eén boek, één pen, één kind en één leraar kan de wereld veranderen.
Let us remember: One book, one pen, one child, and one teacher can change the world.
Malala Yousafzai
 
Als je denkt dat je leraar lastig is, wacht dan maar tot je een baas hebt.
If you think your teacher is tough, wait ‘til you get a boss.
Bill Gates
 
Onderwijs is de sleutel om de wereld te openen, een paspoort voor vrijheid.
Education is the key to unlocking the world, a passport to freedom.
Oprah Winfrey
 
De paradox van het onderwijs is nou juist dat als men zich ontwikkelt, men begint te onderzoeken in welke maatschappij men wordt opgevoed.
The paradox of education is precisely this - that as one begins to become conscious one begins to examine the society in which he is being educated.
James Baldwin
 
Als je iets wilt wat je nooit hebt gehad, moet je iets doen wat je nooit hebt gedaan.
If you want something you never had, you have to do something you've never done.
onbekend
 
In een wereldeconomie, waar de meest waardevolle competentie die je kunt verkopen je kennis is, is een goede opleiding niet langer alleen een weg naar kansen, het is een voorwaarde.
In a global economy, where the most valuable skill you can sell is your knowledge, a good education is no longer just a pathway to opportunity, it is a prerequisite.
Barack Obama
 
Ik heb altijd meer van de eerste schooldag gehouden dan van de laatste schooldag. Eerste keren zijn het beste, omdat het een begin is.
I've always loved the first day of school better than the last day of school. Firsts are best because they are beginnings.
Jenny Han
 
Je hebt hersens in je hoofd. Je hebt voeten in je schoenen. Je kunt jezelf elke richting opsturen die je maar wilt.
You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose.
Dr. Seuss
 
Ik ga niet alleen naar school voor de wetenschap. Ik wilde ideeën delen, in de buurt zijn van mensen die gepassioneerd zijn om te leren.
I'm not going to school just for the academics. I wanted to share ideas, to be around people who are passionate about learning.
Emma Watson
 
Wees jezelf, hou van jezelf, wat er ook gebeurt, wat iemand je ook zegt. Je hoeft niet te proberen je aan te passen en iemand te zijn die je niet bent.
Be yourself, love yourself no matter what, no matter what anyone tells you. You don’t have to try to fit in and be someone that you’re not.
Skai Jackson
 
Werk hard, slaap veel.
Work hard, nap hard.
Demi Lovato
 
Je bent op weg naar een geweldige plek, vandaag is je dag, je berg wacht, dus ga op weg!
You're off to great place, today is your day, your mountain is waiting, so get on your way!
Dr. Seus
 
Ik geloof dat het bij het onderwijs gaat om het enthousiasme voor bepaalde zaken. Het zien van passie en enthousiasme helpt bij het overbrengen van een educatieve boodschap.
I believe that education is all about being excited about something. Seeing passion and enthusiasm helps push an educational message.
Steve Irwin
 
De filosofie van het schoollokaal van de ene generatie, zal de filosofie van de daaropvolgende overheid zijn.
The philosophy of the school room in one generation will be the philosophy of government in the next.
Abraham Lincoln
 
Probeer niet zo hard om erbij te horen, en probeer zeker niet zo hard om anders te zijn... Probeer gewoon hard om jou te zijn.
Don't try so hard to fit in, and certainly don't try so hard to be different...Just try hard to be you.
Zendana
 
Dromen komen een maatje te groot zodat we erin kunnen groeien.
Dreams come a size too big so that we can grow into them.
Josie Bisset
 
Wanneer we de hersenen van onze jeugd onderwijzen, mogen we niet vergeten hun harten te onderwijzen.
When educating the minds of our youth, we must not forget to educate their hearts.
Dalai Lama
 
Als je in jezelf gelooft en met een klein vleugje magie, dan kunnen al je dromen uitkomen.
If you believe in yourself and with a tiny pinch of magic, all your dreams can come true.
SpongeBob
 
Meer quotes over school?

Voorbeeld vriendenpagina vriendenboek groep 8

vriendenboek afscheidsboek groep 8

voorbeeld vriendenpagina KinderKijker, kennismakingsboek groep 1

kinderkijker jaarboek smoelenboek basisschool kennismaking vriendenboek vriendenboekje

voorbeeld vriendenpagina jaarboek middelbare school

jaarboek middelbare school vriendenboek vriendenboekje 

basisschool, dankjewel juffen en meesters, quotes

Nieuws van Vriendenboeken.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of lees onze blog!

Feedback

Social media