fbpx
Skip to main content

30 QUOTES REÜNIE MIDDELBARE SCHOOL

Inspirerende quotes en uitspraken over klassenreünies


Heb jij binnenkort een reünie van je basis- of middelbare school? Leuk om je oude klasgenoten en schoolvrienden weer terugzien, te slenteren door de gangen van je oude school, dromen over eerste liefdes en toffe feesten in de aula, herinneringen ophalen aan die leuke of strenge leraar, corvée in de vroege ochtenden en een broodje kroket halen in de pauzes. Met sommige oud-klasgenoten heb je misschien nog contact, maar het merendeel heb je jaren niet gesproken. Hoe leuk is het om elkaar weer te zien na zo'n lange tijd, maar - helemaal niet gek - het is ook best een beetje spannend. Zijn je vrienden van vroeger er ook en klikt het nog steeds? Hoe het ook loopt, ga er vooral positief naar toe en breng je gevoel voor humor mee. Wedden dat de reünie omvliegt en je achteraf terugkijkt op een geslaagde reünie.

Ook een reünie? Dan spreken onze reünie quotes je vast aan. Sommige quotes zijn nostalgisch, sommige een beetje droevig, maar ook grappige, geestige citaten over reünies en oude herinneringen! Geen reünie de komende tijd.  Dan krijg je er met deze quotes vast #zinin. 😊 Enne... zelf organiseren kan natuurlijk ook!

Schoolreünie: lees ook onze handige tips.

30 quotes en uitspraken reunie klassenreunie school

30 inspirerende Quotes Klassenreünie

Er is een bepaalde mate van moed voor nodig om naar een klassenreünie te gaan.
It takes a certain amount of guts to go to your class reunions.
Dick Cavett

Ja, natuurlijk ben je bang voor de reünie
Misschien schil ik wel een appel op de reünie
Maar we zijn allebei volwassen op de reünie
Dus nu schudden we de hand op de reünie
Man, ik kan niet wachten op de reünie
Mmm, mmm
En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet
Ik ben nu de man op de reünie
Reünie - Snelle

Je had de kakkers, de gabbers, de alto's en de nerds. Maar die tijden zijn voorbij. Nu je 'later groot bent' zijn de groepjes vervaagd en de mensen veranderd. Sommigen althans. Het nerdje van vroeger heeft nu misschien wel een succesvol IT-bedrijf en die stille spriet is een mooie wulpse meid geworden. Steek eens de grens over. "We zijn vaak geneigd om op zo'n gelegenheid te gaan voor wat vertrouwd is, en allereerst onze vrienden van vroeger op te zoeken. Toch is het juist ook heel goed en leerzaam om die lijntjes uit te gummen en eens op andere mensen af te stappen.
Nele Jacobs

Jammer dat schooltijd alleen maar achteraf de leukste tijd van je leven is.
Loesje

Mooie herinnering. Weet je nog dat wij de jeugd van tegenwoordig waren?
Loesje

Ben ik eindelijke mezelf. Vindt iedereen me veranderd.
Loesje

Ik wil niet opscheppen of iemand jaloers maken, maar ik pas nog steeds in de oorbellen die ik droeg op de middelbare school.
I don’t want to brag or make anyone jealous, but I can still fit into the earrings I wore in high school.
Ella Wheeler Wilcox

Reünies, alsof je je eerste schooldag opnieuw beleeft.
Reunions are the first day of school all over again.
Stewart Stafford

Dat is het fijne van een middelbare schoolreünie: de mensen zien met wie je al die jaren geleden een hechte band had en de relaties van vroeger opnieuw ontdekken.
That's the fun of going to a high school reunion: it's seeing the people who you were close to all those years ago, and re-exploring the relationships of the past.
Jon Hurwitz

Ik kan dit niet tactvol zeggen - iedereen gaat naar de reünie van zijn middelbare school om te zien wie hij heeft verslagen.
I can’t put this delicately – everyone goes to their high school reunion wanting to see who they beat.
Megyn Price

Het probleem met klasreünies is dat oude vlammen nog ouder zijn geworden.
The trouble with class reunions is that old flames have become even older.
Doug Larson

Ga nooit zwanger naar de reünie van je middelbare school, anders denken ze dat dat alles is wat je hebt gedaan sinds je afstudeerde.
Never go to your high school reunion pregnant or they will think that is all you have done since you graduated.
Erma Bombeck

Met high definition tv ziet alles er groter en breder uit. Net alsof je naar je 25e schoolreünie gaat.
With high definition TV, everything looks bigger and wider. Kind of like going to your 25th high school reunion.
Jay Leno

De ultieme verschrikking is op een ochtend wakker worden en ontdekken dat je middelbare schoolklas het land bestuurt.
True terror is to wake up one morning and discover that your high school class is running the country.
Kurt Vonnegut

Het is vreemd hoe de liefdes uit de tienerjaren hun hele leven een speciale aantrekkingskracht hebben - hoe een meisje dat je afwijst als je 16 bent een herinnering blijft, zelfs lang nadat jij en zij niet meer zijn wie jullie toen waren. Ik was een paar weken geleden op de reünie van mijn middelbare school en ontdekte in het door het reüniecomité samengestelde reünieboekje dat een van de meisjes uit mijn klas al die jaren geleden een oogje op me had. Ik zou er veel voor over hebben gehad om destijds geweten te hebben.
It is strange how the romances of the teenage years retain a poignancy all through life - how a girl who turns you down when you're 16 retains an aura in your memory even long after you, and she, have ceased to be who you were then. I attended my high school reunion a couple of weeks ago and discovered, in the souvenir booklet assembled by the reunion committee, that one of the girls in my class had a crush on me all those years ago. I would have given a great deal to have had that information at the time.
Roger Ebert

Ik ging nooit naar reünies van de middelbare school. Mijn motto is: uit het oog, uit het hart. Dat is mijn levenshouding. Dus ik koester geen enkele romantiek over enig deel van mijn verleden.
I never went to high school reunions. My thing is, out of sight, out of mind. That's my attitude toward life. So I don't have any romanticism about any part of my past.
John Lennon

Een paar jaar geleden ging ik naar een reünie van de middelbare school en ik realiseerde me dat de kinderen die op de middelbare school het meest apart waren, nu het interessantst zijn en degenen die populair waren saai.
I went to a high school reunion a couple years ago and realized that the kids who were the most unusual in high school are the ones who are the most interesting now and the ones who were popular are dull and boring.
Anderson Cooper

In 1980, toen ik afstudeerde aan de middelbare school, was het mijn doel om ten minste één keer in 'The Tonight Show' met Johnny Carson te komen voor onze tienjarige schoolreünie. Onze schoolreünie was in juni 1990 en ik was in april 1990 te zien in The Tonight Show, dus ik haalde het met een paar maanden.
In 1980, when I graduated from high school, my goal was to be on 'The Tonight Show' with Johnny Carson at least once before our ten-year class reunion. Our class reunion was in June of 1990, and I was on 'The Tonight Show' in April 1990, so I made it by a few months.
Jeff Dunham

Heel wat kennissen misten de vijftigste reünie van onze klas. Ze konden geen oppas vinden voor hun kleinkinderen.
A lot of my friends missed our 50th high-school reunion. They couldn’t find baby-sitters for their grandchildren.
Merrilyn Belgum

Klassenreünies gaan over nieuwsgierigheid; over blij zijn dat je niet dezelfde fouten hebt gemaakt als je klasgenoten; over nadenken de tand des tijds en misschien over het besef hoe vreemd en willekeurig de wendingen van het lot zijn.
Class reunions were about curiosity; about satisfaction at the avoidance of the mistakes of one’s contemporaries, now revealed in their emerging life stories; about reflecting on the ravages – and injustices – of time; and of realizing, perhaps, how strange and random are the twists and turns of fate.
Alexander McCall Smith

Reünies zijn altijd beladen met ongemakkelijke spanningen - de noodzaak om verantwoording af te leggen; de poging om via herinneringen een sprankje van de oude emoties terug te vinden.
Reunions are always fraught with awkward tensions – the necessity to account for oneself; the attempt to find, through memories, an ember of the old emotions.
Anita Shreve

Herinneringen aan het verleden zijn niet altijd herinneringen aan de werkelijkheid.
Remembrance of things past is not necessarily the remembrance of things as they were.
Marcel Proust

Tel de jaren niet... tel de herinneringen. Denk er zo vaak aan terug als je wilt, een gelukkige herinnering slijt nooit.
Don’t count the years…count the memories. Recall it as often as you wish, a happy memory never wears out.
Libbie Fudim

Je vergeet hoe erg je je klasgenoten mist totdat je ze weer ziet.
You forget how much you miss your classmates until you see them again.
Onbekend

Als we terugdenken aan het verleden, merken we meestal dat het de eenvoudigste dingen zijn - niet de grote gebeurtenissen - die achteraf gezien de grootste mate van geluk schenken.
When we recall the past, we usually find that it is the simplest things – not the great occasions – that in retrospect give off the greatest glow of happiness.
Bob Hope

Een reünie brengt mogelijke vriendschappen aan het licht die er in het verleden nog niet waren.
Reunion reveals friendship potential that hasn’t yet emerged in the past.
Toba Beta

Een reünie na een lange scheiding is zelfs beter dan je huwelijksnacht.
Reunion after a long separation is even better than one’s wedding night.
Chinees Spreekwoord

Ik ga niet vaak naar reünies. Ik ben bang dat als ik terugga naar de school, ze plotseling zullen zeggen: Weet je wat? We hebben de administratie gecontroleerd en je hebt nog één Franse les. Kom terug.
I don’t go to reunions much. I’m afraid that if I go back to the school, they’ll suddenly go, ‘You know what? We’ve checked the records and you still have one more French class. Get back in here.
Sigourney Weaver

Laten we het zo zeggen: het zou niet veel zin hebben als ik nu naar een schoolreünie zou gaan, want er zou niemand zijn. We zouden moeite hebben om het benodigde aantal te halen.
Let’s put it this way: there wouldn’t be much point in me attending a high-school reunion now because there wouldn’t be anybody there. We’d struggle to raise a quorum.
Clint Eastwood

Uit elkaar groeien verandert niets aan het feit dat we lange tijd zij aan zij groeiden; onze wortels zullen altijd verstrengeld blijven. Daar ben ik blij om.
Growing apart doesn’t change the fact that for a long time we grew side by side; our roots will always be tangled. I’m glad for that.
Ally Condie

MAAK SAMEN EEN REÜNIEBOEK

Een reünie, zeker als het gezellig is, is helaas ook vaak zo weer voorbij. Wil je nog wat langer nagenieten of wil je juist alvast in de stemming komen voor de reünie? Maak samen met al je oud-klasgenoten jullie eigen reünieboek. Hartstikke leuk om samen te maken en een geweldig boek om nog regelmatig door te bladeren. En die klasgenoten die je tijdens de reünie niet hebt kunnen spreken? Daarover lees je alsnog alles in het reünie-vriendenboek. Qua prijs hoef je het ook niet te laten!

VOORBEELDEN VRIENDENPAGINA'S VRIENDENBOEK SCHOOLREÜNIE

reunie school vriendenboek reunieboek klassenreünie

reunie reunieboek klassenreunie school boek vriendenboek

Maak jullie reünieboek nog mooier met....

onze sfeerbladen, jaaroverzichten en fotobladen.

Reünie rëunieboek vriendenboek jaaroverzicht schooljaar sfeerblad 2

reunie

Nieuws van Vriendenboeken.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of lees onze blog!

Feedback

Social media