fbpx
Skip to main content

35 QUOTES SCHOOLREÜNIE & FAMILIEREÜNIE

Ga jij binnenkort naar een reünie?

Je hebt elkaar misschien tientallen jaren niet gesproken, maar binnenkort is het dan zover. Je ziet je oud-klasgenoten, studiegenoten of familie weer. Superleuk, maar het kan ook best spannend en ongemakkelijk zijn om elkaar na zo’n lange tijd weer terug te zien. Het is lastig inschatten hoe het gaat als je elkaar een tijd niet hebt gezien; herken je iedereen nog? wat is er in ieders leven gebeurd? heb je nog een klik? Hoe het ook loopt, een reünie is een speciaal moment; samen herinneringen ophalen, verhalen delen, kortom heerlijk bijpraten met oude vrienden, familie of klasgenoten.

Heb jij binnenkort een reünie, dan spreken onze reünie quotes je vast aan. Sommige quotes zijn nostalgisch, sommige een beetje droevig, maar ook grappige, geestige citaten over reünies en oude herinneringen! Geen reünie op korte termijn. Dan krijg je er met deze quotes vast #zinin. 😊 Schoolreünie: lees ook onze handige tips.

We hebben de quotes verdeeld in quotes over schoolreünies, familiereünies en algemene reünie Quotes.

Quotes Schoolreünie | Klassenreünie

Jammer dat schooltijd alleen maar achteraf de leukste tijd van je leven is.
Loesje

Reünies, alsof je je eerste schooldag opnieuw beleeft.
Reunions are the first day of school all over again.
Stewart Stafford

Er is een bepaalde mate van moed voor nodig om naar een klassenreünie te gaan.
It takes a certain amount of guts to go to your class reunions.
Dick Cavett

Dat is het leuke van een middelbare schoolreünie: de mensen zien met wie je al die jaren geleden een hechte band had en de relaties van vroeger opnieuw ontdekken.
That's the fun of going to a high school reunion: it's seeing the people who you were close to all those years ago, and re-exploring the relationships of the past.
Jon Hurwitz

Het probleem met klasreünies is dat oude vlammen nog ouder zijn geworden.
The trouble with class reunions is that old flames have become even older.
Doug Larson

De ultieme verschrikking is op een ochtend wakker worden en ontdekken dat je middelbare schoolklas het land bestuurt.
True terror is to wake up one morning and discover that your high school class is running the country.
Kurt Vonnegut

Ik ging nooit naar reünies van de middelbare school. Mijn motto is: uit het oog, uit het hart. Dat is mijn levenshouding. Dus ik koester geen enkele romantiek over enig deel van mijn verleden.
I never went to high school reunions. My thing is, out of sight, out of mind. That's my attitude toward life. So I don't have any romanticism about any part of my past.
John Lennon

Een paar jaar geleden ging ik naar een reünie van de middelbare school en ik realiseerde me dat de kinderen die op de middelbare school het meest apart waren, nu het interessantst zijn en degenen die populair waren saai.
I went to a high school reunion a couple years ago and realized that the kids who were the most unusual in high school are the ones who are the most interesting now and the ones who were popular are dull and boring.
Anderson Cooper

In 1980, toen ik afstudeerde aan de middelbare school, was het mijn doel om ten minste één keer in 'The Tonight Show' met Johnny Carson te komen voor onze tienjarige schoolreünie. Onze schoolreünie was in juni 1990 en ik was in april 1990 te zien in The Tonight Show, dus ik haalde het met een paar maanden.
In 1980, when I graduated from high school, my goal was to be on 'The Tonight Show' with Johnny Carson at least once before our ten-year class reunion. Our class reunion was in June of 1990, and I was on 'The Tonight Show' in April 1990, so I made it by a few months.
Jeff Dunham

Met high definition tv ziet alles er groter en breder uit. Net alsof je naar je 25e schoolreünie gaat.
With high definition TV, everything looks bigger and wider. Kind of like going to your 25th high school reunion.
Jay Leno

Heel wat kennissen misten de vijftigste reünie van onze klas. Ze konden geen oppas vinden voor hun kleinkinderen.
A lot of my friends missed our 50th high-school reunion. They couldn’t find baby-sitters for their grandchildren.
Merrilyn Belgum

Quotes Familiereünie

Familiegezichten zijn toverspiegels. Als we kijken naar mensen die bij ons horen, zien we het verleden, het heden en de toekomst.
Family faces are magic mirrors. Looking at people who belong to us, we see the past, present and future.
Gail Buckley

Als je niet in geesten gelooft, ben je nog nooit naar een familiereünie geweest.
If you don't believe in ghosts, you've never been to a family reunion.
Ashleigh Brilliant

Ik was aan het eten in een Chinees restaurant in de stad. Er was een gerecht dat Moeder en Kind Reünie heette. Het is kip met eieren. En ik zei, deze moet ik gebruiken.
I was eating in a Chinese restaurant downtown. There was a dish called Mother and Child Reunion. It's chicken and eggs. And I said, I gotta use that one.
Paul Simon

Een familiereünie is een effectieve vorm van geboortebeperking.
A family reunion is an effective form of birth control.
Robert A. Heinlein

Geniet samen met je familie van het prachtige land van het leven!
Rejoice with your family in the beautiful land of life!
Albert Einstein

Quotes Reünies Algemeen

Reünies gaan altijd gepaard met ongemakkelijke spanningen - de noodzaak om verantwoording af te leggen; de poging om via herinneringen een sprankje oude emoties terug te vinden.
Reunions are always fraught with awkward tensions - the necessity to account for oneself; the attempt to find, through memories, an ember of the old emotions.
Anita Shreve

Zonder een reünie zijn de Eagles voor altijd jong, net als James Dean.
Without a reunion, the Eagles are forever young, like James Dean.
Glenn Frey

Wat mij betreft komt er geen Beatles-reünie zolang John Lennon dood is.
As far as I'm concerned, there won't be a Beatles reunion as long as John Lennon remains dead.
George Harrison

We herinneren geen dagen, we herinneren momenten.
We do not remember days; we remember moments.
Cesare Pavese

Zielen hebben de neiging om terug te gaan naar degene bij wie ze zich thuis voelen.
Souls tend to go back to who feels like home.
N.R. Hart

Als we terugdenken aan het verleden, merken we meestal dat het de eenvoudigste dingen zijn - niet de grote gebeurtenissen - die achteraf gezien de grootste blijdschap schenken.
When we recall the past, we usually find that it is the simplest things – not the great occasions – that in retrospect give off the greatest glow of happiness.
Bob Hope

We volgen allemaal verschillende paden in het leven, maar waar we ook heengaan, we nemen overal een beetje van elkaar mee.
We all take different paths in life, but no matter where we go, we take a little of each other everywhere.
Tim McGraw

Een 'wederziens' na het definitieve afscheid is soms moeilijker dan het afscheid te laten zoals het was.
A ‘hello again’ after the final goodbye is sometimes harder than just keeping the goodbye as it was.
Jessiqua Wittman

Een oude vriend vinden is als het vinden van een verloren schat.
Finding an old friend is like finding a lost treasure.
Anthony D. Williams

Ik zal nooit grapjes maken over oude soldaten die naar reünies proberen te gaan om weer over de oorlog te praten. Praten over vroeger met oude vrienden is het mooiste wat er is.
I will never joke about old soldiers who try to get to reunions to talk over the war again. To talk of old times with old friends is the greatest thing in the world.
Will Rogers

Een reünie na een lange scheiding is zelfs beter dan je huwelijksnacht.
Reunion after a long separation is even better than one’s wedding night.
Chinees Gezegde

Keer op keer komen we weer bij elkaar. Het is alsof het universum ons aanspoort om het nog eenmaal een kans te geven.
Time and time again, we reconnect. It’s like the universe nudges us to give it one more chance.
Nikki Rowe

Er gaat niets boven terugkeren naar een plek die onveranderd is gebleven om te ontdekken hoe je veranderd bent.
There is nothing like returning to a place that remains unchanged to find how you have altered.
Nelson Mandela

Elk afscheid is een vorm van de dood, zoals elk weerzien een soort van hemel is.
Every parting is a form of death, as every reunion is a type of heaven.
Tryon Edwards

Reünie onthult vriendschapspotentieel dat in het verleden nog niet naar buiten is gekomen.
Reunion reveals friendship potential that hasn’t yet emerged in the past.
Toba Beta

Als er notulen werden bijgehouden van een familiebijeenkomst, dan zou daaruit blijken dat "Niet aanwezige leden" en "Besproken onderwerpen" hetzelfde waren.
If minutes were kept of a family gathering, they would show that “Members Not Present” and “Subjects Discussed” were one and the same.
Robert Breaults

Als je er leuk uitziet komt je nooit bekenden tegen, maar ga je een keer in je joggingbroek naar buiten dan lijkt het wel een reünie.
Made by Carmen

Soms zul je nooit de waarde van een moment beseffen totdat het een herinnering is.
Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory.
Theodor Seuss

De essentie van nostalgie is het besef dat wat geweest is nooit meer zal terugkomen.
The essence of nostalgia is an awareness that what has been will never be again.
Milton S. Eisenhower

Maak samen een reünieboek

Een reünie, zeker als het gezellig is, is helaas ook vaak zo weer voorbij. Wil je nog wat langer nagenieten of wil je juist alvast in de stemming komen voor de reünie? Maak samen met al je oud-klasgenoten, je familie of vrienden jullie eigen reünieboek. Hartstikke leuk om samen te maken en een geweldig boek om nog regelmatig door te bladeren. En die klasgenoten, familieleden of vrienden die je tijdens de reünie niet hebt kunnen spreken? Daarover lees je alsnog alles in het reünie-vriendenboek. Qua prijs hoef je het ook niet te laten!

voorbeelden vriendenpagina's vriendenboek schoolreünie

reunie school boek vriendenboek

reunie school vriendenboek boek

voorbeelden vriendenpagina's familiereünie

vriendenboek vriendenboekje reünie familiefamilieboek reunie herinnering cadeau familiebijeenkomst

quotes, reunie

Nieuws van Vriendenboeken.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of lees onze blog!

Feedback

Social media