fbpx
Skip to main content

QUOTES 'BEKENDE MENSEN' OVER 16 JAAR! 

Vier jij binnenkort je 16e verjaardag?

Ongeveer 180.000 jongens en meiden vieren dit jaar hun 16e verjaardag, waaronder prinses Eléonore van België. Ben jij er één van? Of wordt je zoon of dochter dit jaar zestien? Zestien, het is een speciale leeftijd. Vanaf 16 mag je bijvoorbeeld brommer rijden, theorie-examen doen voor je rijbewijs, maar ook je testament opmaken. Lees de leeftijdsladder van de ombudsman voor het complete overzicht. 16 Jaar, een leeftijd om aandacht aan  te besteden. Wij doen dat graag met 25 interessante uitspraken over deze speciale leeftijd. Van Justin Bieber, Monica Seles tot Ruth Rendell. Voor alle (bijna) 16-jarigen? Maak er een mooi 16e levensjaar van!
 

25 UITSPRAKEN over 16 jaar

Ik ben een gewone 16-jarige jongen. Ik kan goed gegrilde kaas maken en ik hou van meisjes.
I'm just a regular 16-year-old kid. I make good grilled cheese and I like girls.
Justin Bieber
 
Mijn moeder zei dat ik niet mocht uitgaan tot mijn zestiende, maar ik brak die regel. Ze kwam erachter en zei: "Ik ben teleurgesteld in je.
My mom said I wasn't allowed to date until I was sixteen, but I broke that rule. She found out and said, 'I'm disappointed in you.'
Justin Bieber
 
Ik voelde zoveel toen ik vijftien, zestien, zeventien was, ik voelde alles. Ik begreep [mezelf] niet, ik was zo blij en toch zo boos en verdrietig. Dat was het punt waarop ik me realiseerde dat ik verhalen moest vertellen en personages tot leven moest brengen en dat ik mensen aan het huilen moest maken, mensen boos, blij en aan het lachen moest maken.
I felt so much when I was fifteen, sixteen, seventeen, I felt everything. I didn't understand [myself], I was so happy yet so angry and sad. That was the point when I realized that I needed to tell stories and make characters come alive and I needed to make people cry, and make people angry, and make people happy, and make them laugh.
Dakota Johnson
 
Als je geluk hebt, blijven de vrienden die je maakt op je zestiende de rest van je leven bij je. Als je verstandig bent, weet je wanneer het tijd is om ze te laten gaan.
If you're lucky, the friends you make when you're sixteen stay with you for the rest of your life. If you're smart, you know when it's time to let them go.
Megan Hart
 
Ik ben zeventien. Het goede aan zeventien is dat je geen zestien meer bent. Bij zestien hoort het woord lief (sweet), en ik ben verre van lief (sweet).
I am seventeen. The good things about seventeen is that you’re not sixteen. Sixteen goes with the word sweet, and I am so far from sweet.
Francine Pascal
 
‘Hoe oud ben je Johnny’? vroeg ze. ‘Zestien’. ‘En wat is dat een jongen of een man’? Hij lachte. ‘Een jongen in vredestijd en een man in oorlogstijd’.
‘How old are you Johnny’ she asked. ‘Sixteen’. ‘’ And what's that-a boy or a man’? He laughed. ‘A boy in time of peace and a man in time of war’.
Esther Forbes
 
Op mijn zestiende word ik dienstplichtig. Toen ik de oproep las, huilde ik. Niet omdat ik een lafaard ben, ik ben voor niemand bang. Maar ik wil niet doden of gedood worden.
At sixteen I get drafted. When I read the draft notice, I cry. Not because I'm a coward - I'm not afraid of anyone. But I don't want to kill or be killed.
Klaus Kinski
 
Of je nu zestien of zestig bent, de rest van je leven ligt voor je. Je kunt niet één moment van je verleden veranderen, maar wel je hele toekomst. Nu is je tijd.
Whether you are sixteen or sixty, the rest of your life is ahead of you. You cannot change one moment of your past, but you can change your whole future. Now is your time.
Matthew Kelly
 
Toen ik zestien was, was ik een echte romanticus. Ik werd elke week verliefd. Ik bedoel, ik was verliefd op iedereen, maar helaas was niemand verliefd op mij.
When I was sixteen, I was an absolutely romantic guy. I fell in love every week. I mean, I was in love with everybody, but unfortunately, nobody was in love with me. 
Alejandro Gonzalez Inarritu
 
Op zijn zestiende weet de puber van lijden omdat hij zelf heeft geleden, maar hij weet nauwelijks dat andere mensen ook lijden.
At sixteen, the adolescent knows about suffering because he himself has suffered, but he barely knows that other beings also suffer.
Jean-Jacques Rousseau
 
Behandel je kind de eerste vijf jaar als een schatje. De volgende vijf jaar berisp je ze. Tegen de tijd dat ze zestien worden, behandel je ze als een vriend. Je volwassen kinderen zijn je beste vrienden.
Treat your kid like a darling for the first five years. For the next five years, scold them. By the time they turn sixteen, treat them like a friend. Your grown-up children are your best friends. 
Chanakya
 
Op mijn zestiende was ik onnozel, verward en besluiteloos. Op mijn vijfentwintigste was ik wijs, zelfverzekerd, arrogant en assertief. Op mijn vijfenveertigste ben ik dom, verward, onzeker en besluiteloos. Wie had gedacht dat volwassenheid slechts een korte onderbreking van de puberteit is?
At sixteen I was stupid, confused and indecisive. At twenty-five I was wise, self-confident, prepossessing and assertive. At forty-five I am stupid, confused, insecure and indecisive. Who would have supposed that maturity is only a short break in adolescence?
Jules Feiffer
 
Zestien- en zeventienjarigen betalen belasting en kunnen in het leger gaan, dus zouden zij ook stemrecht moeten krijgen.
Sixteen- and 17-year-olds pay taxes and can join the army, so surely they should in turn be given their right to vote. 
Lucy Powell
 
Mijn kind was een geweldige honkbalspeler. Ik dacht dat ik het voor elkaar had. Voorste rij plaatsen in het Yankee Stadium. Toen werd hij zestien en wilde hij rapper worden.
My kid was a great baseball player. I thought I had it made. Front-row seats at Yankee Stadium. Then he turned sixteen and wanted to be a rapper.
James Caan
 
Toen ik zestien was, was ik doodsbang en zwoer ik dat ik nooit op golven van meer dan tien meter zou surfen.
When I was sixteen I was terrified and I vowed never to surf waves over ten feet tall. 
Garrett McNamara (Amerikaanse professionele big wave surfer en extreme waterman, bekend om het breken van het wereldrecord voor grootste golf ooit gesurft in Nazaré, Portugal)
 
Als kinderen zestien worden, ontdekken ze de zin van het leven: autosleutels.
When children reach the age of sixteen, they discover the meaning of life: car keys.
Erma Bombeck
 
Ik heb een baby van twintig maanden, een jongen van zestien - hetzelfde volwassenheidsniveau. 😊 
I have a twenty-month-old baby, a sixteen-year-old boy - same maturity level.
Gloria Estefan
 
Toen ik zestien was, was het simpel. Poëzie bestond; daarom kon het geschreven worden; en niemand had me - nog - de vele, vele redenen verteld waarom het niet door mij geschreven kon worden.
When I was sixteen, it was simple. Poetry existed; therefore it could be written; and nobody had told me — yet — the many, many reasons why it could not be written by me.
Margaret Atwood
 
In de meeste staten kun je op je zestiende een rijbewijs halen, wat voor mij heel logisch was toen ik zestien was, maar nu krankzinnig lijkt.
In most states you can get a driver's license when you're sixteen years old, which made a lot of sense to me when I was sixteen years old but now seems insane.
Phyllis Diller
 
Ik weet nog hoe het voelt om veertien of zestien te zijn, de wereld voor je uitgevouwen te hebben en een miljoen keuzes voor je te hebben. Ik weet ook nog hoe het voelt om zo open en beïnvloedbaar te zijn en iets zo graag te willen dat je onmogelijk kunt zien dat het misschien niet het beste voor je is.
I remember what it feels like to be fourteen or sixteen, to have the world folded out in front of you, and to have a million choices ahead. I also remember what it feels like to be so open and impressionable and to want something so badly it's impossible to see that maybe it isn't the best thing for you. 
Rebecca Serle
 
Geloof me, je kunt veel problemen krijgen als zestienjarige in een vreemd land, zonder dat een volwassene je zegt wanneer je naar huis moet komen.
Believe me, you can get into a lot of trouble being sixteen years old in a foreign country with no adult telling you when to come home. 
Cameron Diaz
 
Wij waren thuis zo arm, dat ik 35 jaar was voor ik mijn 16 de verjaardag kon vieren.
Wiet van Broeckhoven
 
Sweet sixteen is wanneer de klauwen tevoorschijn komen
Sweet sixteen is when the claws come out.
Hannah Capin
 
Op mijn zestiende had ik zoiets van: ‘Ik moet nu een album uitbrengen’ - ook al was ik pas zestien. Ik had altijd een beetje haast om volwassen te worden.
At sixteen I was like: ‘I need to get an album out now’ - even though I was only sixteen. I was always in a little bit of a rush to be an adult.
Brooke Fraser
 
Ik was een meisje dat opgroeide, mijn lichaam veranderde, ik had tieneremoties, rebellie, geluk, depressie. De meeste mensen voelen sowieso druk op hun 15e of 16e.
‘I was a girl growing up, my body was changing, I had teenage emotions, rebellion, happiness, depression. Most people have pressure anyway at 15 or 16 years old.’
Monica Seles
 
Er zijn slechts twee momenten in het leven van een vrouw waarop zij hoopt ouder te worden geschat dan zij is: onder de zestien en boven de negentig.
There are only two periods in a woman's life when she hopes to be taken for older than she is, under sixteen and over ninety.
Ruth Rendell

HET ALLERMOOISTE CADEAU VOOR EEN 16-JARIGE?

Op zoek naar het allermooiste cadeau? Dat hebben wij voor je 😊. Een heerlijk vriendenboek, een cadeau waar de jarige job heel blij mee zal zijn, dat weten wij zeker.

voorbeelden vriendenpagina's vriendenboek 16 jaarsweet sixteen verjaardag 16 jaar cadeau vriendenboek vriendenboekje

Maak een vriendenboek voor een 16e verjaardag helemaal af met....

onze sfeerbladen, fotobladen of een supergaaf jaaroverzicht!
Cadeau 16 jaar Sweet Sixteen voorbeelden sfeerbladen jaaroverzichten vriendenboek vriendenboekje
 

quotes, sweet sixteen

Nieuws van Vriendenboeken.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of lees onze blog!

Feedback

Social media