fbpx
Skip to main content

35 QUOTES OVER MIJLPALEN IN HET LEVEN

Belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven

Mijlpaal, een belangrijke gebeurtenis een mensenleven, dat is de officiële definitie volgens de online van Dale. Ons leven is gevuld met mijlpalen; de eerste schooldag, 18 jaar worden, je eerste baan, je eerste huis (hoewel dat tegenwoordig nog niet meevalt!), je eerste baan, trouwen of samenwonen, kinderen krijgen, met pensioen gaan, maar ook leren skiën of een berg beklimmen kan een mijlpaal zijn. Mijlpalen zijn belangrijke momenten in je leven, waar je toch altijd even extra aandacht aan besteed, je soms trots op bent, misschien feestelijk viert en vaak bewust wat langer bij stil staat. Onlangs schreven we een blog over belangrijke mijlpalen. Graag borduren we hierop verder met de de 35 mooiste, vrolijke en inspirerende quotes, uitspraken en gezegden over mijlpalen. Veel leesplezier.

Quotes, uitspraken en gezegden over mijlpalen

Ik denk dat het sowieso altijd belangrijk is om erbij stil te staan, ongeacht de leeftijd die je nadert of welke mijlpaal er voor je ligt. Reflectie zou, indien mogelijk, bijna een dagelijks iets moeten zijn.
I think it’s always important to reflect anyway, no matter what age you’re approaching or what milestone is in front of you. Reflection should be almost a daily thing if possible.
Jennifer Aniston
 
Soms heb je van die dromen die je wakker houden
Tot je ze uitvoert
Loesje
 
Het leven is geen kwestie van mijlpalen, maar van momenten.
Life isn't a matter of milestones, but of moments. 
Rose Kennedy
 
Soms worden mijlpalen niet bepaald door de prestaties van de samenleving, maar door die van integriteit.
Sometimes milestones are not measured by the accomplishments of society, but by those of integrity.
Tamara Ecclestone
 
Vrouwen kunnen niet alles tegelijk doen, we moeten begrijpen dat mijlpalen in ons leven in stukjes komen.
Women can't do everything at the same time, we need to understand milestones in our lives comes in segments.
Madeleine Albright
 
De momenten tussen je mijlpalen zijn geen tijdverspilling.
The moments between your milestones are not filler.
Nelou Keramati
 
Succes is een een reis... Tijdens die tocht worden er soms stenen naar je gegooid, en die zet je om in mijlpalen.
Success is a process... During that journey sometimes there are stones thrown at you, and you convert them into milestones.
Sachin Tendulkar
 
Littekens zijn mijlpalen uit het verleden.
Scars are milestones of the past.
Khang Kijarro Nguyen
 
Mijn toekomst ligt nog niet vast. Ik zal nog meer ervaringen opdoen en nog meer mijlpalen bereiken.
My path has not been determined. I shall have more experiences and pass many more milestones.
Agnetha Faltskog
 
Elk kind is een kunstenaar. Het probleem is hoe je een kunstenaar kunt blijven en toch de mijlpalen en resultaten kunt bereiken die bepaalde financiers en beleidsmakers eisen.
Every child is an artist. The problem is how to remain an artist while still achieving milestones and 
Pablo Picasso
 
Een mijlpaal is minder datum, maar meer omschrijving.
A milestone is less date and more definition.
Rands
 
Ze zeggen dat het leven een snelweg is en de mijlpalen zijn de jaren. En nu en dan is er een tolpoort waar je je tol betaalt met tranen. Het is een ruwe weg en een steile weg en hij strekt zich breed en ver uit. Maar uiteindelijk leidt hij naar een gouden Stad waar gouden Huizen staan.
They say that life is a highway and its milestones are the years. And now and then there's a toll-gate where you buy your way with tears. It's a rough road and a steep road and it stretches broad and far. But at last it leads to a golden Town where golden Houses are.
Joyce Kilmer
 
Er zijn verschillende mijlpalen in mijn carrière. Een festival spelen op mijn 16e was een mijlpaal en ik was echt blij toen ik mijn eerste show gaf.
There are different milestones in my career. Playing a festival at 16 was a milestone and I was really happy when I played my first show.
Hardwell
 
Online zie ik mensen de hele tijd 'social media zelfmoord' plegen op een van de twee manieren. Ten eerste door op alle kritiek te reageren, wat betekent dat je nooit tijd zult vinden om je eigen belangrijke mijlpalen te bereiken en door te reageren op dingen die geen reactie verdienen. Die reactie verhoogt de geloofwaardigheid door het extra verkeer dat reacties trekt.
Online I see people committing 'social media suicide' all the time by one of two ways. Firstly by responding to all criticism, meaning you're never going to find time to complete important milestones of your own, and by responding to things that don't warrant a response. This lends more credibility by driving traffic. 
Tim Ferriss
 
Als je een mijlpaal in je leven meemaakt, is het goed om een stap terug te doen en de dingen die je over jezelf dacht te weten, opnieuw te overdenken.
When you have a life milestone happen, it’s good to step back and reassess the things you thought you knew about yourself.
Emily Yoffe
 
Ik kijk uit naar een tijd, in de niet zo verre toekomst, waarin we niet langer uitkijken naar "primeurs" als mijlpalen die vrouwen nog moeten bereiken, maar we erop terugkijken als historische gebeurtenissen die blijven inspireren
I look forward to a time, in the not so distant future, when we no longer look forward to 'firsts' as milestones women have yet to achieve, but we look back on them as historic events that continue to teach and inspire. 
Dee Dee Myers
 
Een van mijn grote mijlpalen kwam toen ik veertig werd en mezelf beloofde me geen zorgen meer te maken over alle dingen die ik dacht te kunnen doen, maar nooit echt zou doen. Ik was erg opgelucht toen ik me realiseerde dat je een project echt kunt afmaken door het te laten vallen. Zo heb ik leren koken en Duits leren, een goede skiër worden, en een lijst met andere dingen die te lang zijn om op te noemen, ‘voltooid’!
One of my big milestones came when I turned forty and promised myself to stop worrying about all the things I thought I might do but never really would. I was very relieved when I realized that you can actually complete a project by dropping it. That’s how I “completed” learning to cook and learning German, becoming a good skier, and a list of other things too long to recite!
Arianna Huffington
 
Wanneer er een eerste stap is, is er een mijlpaal.
Where there is a stepping stone, there is a milestone.
P.S. Jagadeesh Kumar
 
Een lijst maken van je persoonlijke mijlpalen is als een potje zonneschijn bewaren voor een regenachtige dag.
Listing your personal milestones is like storing a pocketful of sunshine for a rainy day
Winston Churchill
 
Hoewel ik het niet helemaal zo gepland had, kreeg ik mijn twee zonen op ongeveer dezelfde leeftijd waarop mijn moeder mij en mijn zus naar de universiteit zag gaan, en mijn eerste roman werd gepubliceerd toen ik 46 was. Deze 'traagheid' is niet iets waar ik trots op ben, maar ik ben blij dat ik een inspiratiebron kan zijn voor anderen die deze mijlpalen later bereiken dan de meesten van ons.
Though I didn't quite plan it that way, I had my two sons at just about the same ages my mother saw me and my sister off to college, and my first novel was published when I was 46. This 'tardiness' isn't something I'm proud of, but I'm happy to be an inspiration to others who arrive at these milestones later than most of us do. 
Julia Glass
 
Het ouderschap is een periode van het leven waarin de mijlpalen om de 15 meter plaatsvinden.
Parenting is a stage of life’s journey where the milestones come about every fifty feet.
Robert Breault
 
Alle kinderen bereiken mijlpalen op hun eigen manier en in hun eigen tempo.
All children accomplish milestones in their own way, in their own time.
Magda Gerber
 
Soms is de grootste mijlpaal het besluit om er een te creëren.
Sometimes the biggest milestone is deciding to create one.
Craig D. Lounsbrough
 
In het dagelijks leven vind ik het heerlijk om mijn kinderen kleine dingen te zien doen die onbeduidend lijken, maar in werkelijkheid mijlpalen zijn: mijn zoon een honkbal zien slaan of mijn dochter iets zien tekenen dat echt lijkt op wat ze zegt te tekenen. Of ze 'ik hou van je' te horen zeggen.
On a day-to-day level, I love watching my kids accomplish the little things that seem trivial but are really milestones: seeing my son hit a baseball or watching my daughter draw something that actually looks like what she says she's drawing. Or hearing them say 'I love you.' 
Matt Lauer
 
Eén van de belangrijkste mijlpalen die we allemaal zullen bereiken, is het moment waarop we eindelijk ons eigen unieke mening hebben en beseffen hoe onbetaalbaar die is.
One of the most important milestones we'll all hit along the way is the moment when we finally own our unique point of view and realize how priceless it is.
Sarah Ban Breathnach
 
Sterf niet zonder het uitdagende avontuur aan te gaan dat je leven zou moeten zijn. Je kunt failliet gaan. Je kunt herhaaldelijk falen en afwijzing ervaren. Misschien moet je meerdere slechte relaties doorstaan. Maar dit zijn allemaal mijlpalen op het pad van een moedig geleefd leven. Het zijn je eigen overwinningen, die een diepere ruimte in je scheppen om gevuld te worden met een overvloed aan vreugde, geluk en vervulling. Dus ga je gang en voel de angst. Verzamel dan de moed om toch je dromen te volgen.
Don’t die without embracing the daring adventure your life is meant to be. You may go broke. You may experience failure and rejection repeatedly. You may endure multiple dysfunctional relationships. But these are all milestones along the path of a life lived courageously. They are your private victories, carving a deeper space within you to be filled with an abundance of joy, happiness, and fulfillment. So go ahead and feel the fear. Then summon the courage to follow your dreams anyway.
Steve Pavlina
 
De maan is de eerste mijlpaal op de weg naar de sterren.
The moon is the first milestone on the road to the stars. 
Arthur C. Clarke
 
Ik denk dat één van de grote mijlpalen van het leven is wanneer iemand kan terugkijken en bijna even dankbaar is voor de tegenslagen als voor de successen.
I think one of life's great milestones is when a person can look back and be almost as thankful for the setbacks as for the victories.
Bob Dole
 
Vergeet niet om mijlpalen te vieren terwijl je je voorbereidt op de weg die voor je ligt.
Remember to celebrate milestones as you prepare for the road ahead.
Nelson Mandela
 
Als je een mijlpaal in je leven meemaakt, is het goed om een stapje terug te doen en de dingen die je over jezelf dacht te weten opnieuw te bekijken.
When you have a life milestone happen, it's good to step back and reassess the things you thought you knew about yourself.
Emily Yoffe
 
Focus op kwaliteit en gemak van bewegen, niet op de leeftijd waarop een mijlpaal wordt bereikt.
Focus on quality and ease of movement, not on the age a milestone is accomplished. 
Magda Gerber
 
Het is wanneer gewone mensen boven de verwachtingen uitstijgen en hun kans grijpen, dat mijlpalen echt worden bereikt.
It's when ordinary people rise above the expectations and seize the opportunity that milestones truly are reached.
Mike Huckabee
 
De geboorte van een baby, de verloving van een koppel, een tragisch auto-ongeluk op een autoweg 's avonds laat - de meeste mijlpalen van de menselijke reis, goed of slecht, worden aangekondigd door het geluid van een telefoontje.
A baby's birth, a couple engaged, a tragic car accident on a late night highway - most milestones of the human journey, good or bad, are foreshadowed by the sound of a ringing.
Mitch Albom
 
Ik ben erg blij met elk jaar dat ik ouder word. Het begon toen ik veertig werd. Ik was een beetje overstuur toen ik die mijlpaal bereikte, maar een vriend troostte me. ‘Klaag niet over oud worden - veel, heel veel mensen hebben dat voorrecht niet.’
I’m very pleased with each advancing year. It stems back to when I was forty. I was a bit upset about reaching that milestone, but an older friend consoled me. ‘Don’t complain about growing old – many, many people do not have that privilege.’
Earl Warren
 
Laat elke verjaardag een feest zijn, een tijd waarin de blijdschap van het huis tot uitdrukking komt in bloemen, in geschenken, in een klein feestje. Nooit mag een verjaardag onopgemerkt voorbijgaan, alsof het een gewone dag is, nooit mag het ophouden een mijlpaal te zijn op de weg van het leven.
Let every birthday be a festival, a time when the gladness of the house finds expression in flowers, in gifts, in a little fête. Never should a birthday be passed over without note, or as if it were a common day, never should it cease to be a garlanded milestone in the road of life.
Margaret Elizabeth Sangster

Mijlpalen, Feestjes, cadeaus & Vriendenboeken

Met de laatste quote van Margaret Elizbeth Sangster zijn we het helemaal eens. Feestelijk mijlpalen zijn er om de slingers op te hangen, ze zijn een feestje waard. Mijlpalen horen bij ons leven en mijlpalen horen bij Vriendenboeken.nl. Voor bijna alle mijlpalen en hoogtepunten in het leven hebben wij vriendenboeken. Kijk snel bij onze thema’s en laat je inspireren door onze mooie voorbeeldboeken 😊.

voorbeelden vriendenpagina's mijlpalen

40 jaar verjaardag cadeau vriendenboek vriendenboekje

babyshower baby shower organiseren ideen cadeau vriendenboekje vriendenboek

zilveren huwelijk 25 jaar getrouwd cadeau vriendenboek vriendenboekje

 

quotes

Nieuws van Vriendenboeken.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of lees onze blog!

Feedback

Social media