fbpx
Skip to main content

DE MOOISTE QUOTES MOEDERDAG & MOEDERS

Bijna Moederdag ❤

Het kan je bijna niet zijn ontgaan, aanstaande zondag is het de tweede zondag in mei en dat betekent moederdag. Dé dag om je moeder en / of oma lekker in het zonnetje te zetten; ontbijtje op bed, tekeningen, zelfgemaakte verrassingen, k(l)usjes voor mama, gedichtjes opzeggen, liedjes zingen en cadeautjes. Speciaal voor moederdag en alle inspirerende vrouwen in je leven hebben wij de 60 mooiste quotes en uitspraken over moeders en moederdag.

20 Grappige en humorvolle quotes over moeders EN MOEDERDAG

Moederdag, en dan feliciteert ze mij altijd dat ik zo’n leuke moeder heb.
Loesje
 
Doe nooit wat je moeder zegt, dan komt het allemaal terecht.
Annie M.G. Schmidt
 
Moederdag is als iedereen moeder bedient en zij doet alsof ze het extra werk niet erg vindt. 
Peter Darbo 
 
Mijn moeder's idee van natuurlijk bevallen was bevallen zonder make-up. Ze was hyperpositief - de wereld is een prachtige plek, regenbogen en eenhoorns. Als je het niet maar haar eens was, werd je in principe verbannen.
My mother's idea of natural childbirth was giving birth without makeup. She was hyper-positive - the world is a wonderful place, rainbows and unicorns. If you said anything contrary to her, you were basically exiled. 
Robin Williams
 
Een schrijver die over zijn eigen boeken praat, is bijna even erg als een moeder die over haar eigen kinderen praat. 
The author who speaks about his own books is almost as bad as a mother who talks about her own children.
Benjamin Disraeli
 
Als je moeder vraagt: "Wil je goede raad?" dan is dat louter een formaliteit. Het maakt niet uit of je ja of nee antwoordt. Die goed raad krijg je toch wel.
When your mother asks, ‘Do you want a piece of advice?’ it’s a mere formality. It doesn’t matter if you answer yes or no. You’re going to get it anyway.
Erma Bombeck
 
Het is niet makkelijk om een moeder te zijn. Als het dat was, zouden vaders het wel doen.
It’s not easy being a mother. If it were, fathers would do it.
The Golden Girls
 
Wie vader of moeder besluit te worden, dient er zich rekenschap van te geven dat hij zes jaar lang tenminste twee uur per dag op zijn hurken zal zitten. 
Kees van Kooten
 
Er is maar één mooi kind op de wereld, en elke moeder heeft dat mooiste kind.
There is only one pretty child in the world, and every mother has it.
Chinees spreekwoord
 
Trui: kledingstuk dat een kind draagt als zijn moeder het koud heeft.
Sweater: garment worn by child when its mother is feeling chilly. 
Ambrose Bierce
 
Mijn moeder zei tegen me: 'Als je soldaat wordt, word je generaal. Als je een monnik bent, zul je de paus worden. In plaats daarvan werd ik schilder en werd ik Picasso.
My mother said to me, 'If you are a soldier, you will become a general. If you are a monk, you will become the Pope.' Instead, I was a painter, and became Picasso. 
Pablo Picasso
 
Het maakt niet uit hoe oud een moeder is, ze kijkt naar haar kinderen van middelbare leeftijd voor de tekenen van verbetering.
No matter how old a mother is she watches her middle-aged children for signs of improvement. 
Florida Scott-Maxwell
 
Mijn moeder was erop tegen dat ik actrice werd, tot ik haar voorstelde aan Frank Sinatra.
My mother was against me being an actress - until I introduced her to Frank Sinatra. 
Angie Dickinson
 
Het interessante aan moeder zijn is, dat iedereen huisdieren wil, maar niemand, behalve ik, maakt de kattenbak schoon.
The interesting thing about being a mother is that everyone wants pets, but no one but me cleans the kitty litter. 
Meryl Streep
 
Een moeder vergeeft ons al onze fouten, zelfs fouten die we niet eens hebben.
A mom forgives us all our faults, not to mention one or two we don’t even have.
Robert Brault
 
Ik wil dat mijn kinderen alles hebben wat ik mij niet kon veroorloven. Daarna trek ik bij ze in.
I want my children to have all the things I couldn’t afford. Then, I want to move in with them.
Phyllis Diller
 
Als evolutie echt is, hoe komt het dan dat moeders maar twee handen hebben?
If evolution really works, how come mothers only have two hands?
Milton Berle
 
Er is geen kind zo lief, dat zijn moeder niet blij is als hij in slaap valt.
There was never a child so lovely but his mother was glad to get him to sleep. 
Ralph Waldo Emerson
 
Mijn moeder en ik konden uit hetzelfde raam kijken zonder ooit hetzelfde te zien.
My mother and I could always look out the same window without ever seeing the same thing. 
Gloria Swanson
 
Als ik moederdag vergeet belt ze altijd even op om te vragen of ik het druk heb.
Loesje

40 Lieve & Inspirerende quotes over moeders EN MOEDERDAG

‘Moeder’ is eigenlijk een ander woord voor tovenaar.
Loesje
 
Een moeder is iemand die, als ze ziet dat er maar vier stukken taart zijn voor vijf personen, meteen zegt dat ze nooit om taart heeft gegeven.
A mother is a person who, seeing there are only four pieces of pie for five people, promptly announces she never did care for pie.
Tenneva Jordan
 
Acceptatie, tolerantie, moed, medeleven. Dat zijn de dingen die mijn moeder mij heeft geleerd.
Acceptance, tolerance, bravery, compassion. These are the things my mom taught me.
Lady Gaga
 
Mijn moeder zei dat ik een dame moest zijn. En voor haar betekende dat, wees je eigen ik, wees onafhankelijk.
My mother told me to be a lady. And for her, that meant be your own person, be independent. 
Ruth Bader Ginsburg
 
Moeder, dat was de bank waar we al onze pijn en zorgen stortten.
Mother—that was the bank where we deposited all our hurts and worries.
T. Dewitt Talmage
 
Mijn moeder is mijn basis, mijn fundament. Zij plantte het zaadje waarop ik mijn leven baseer en dat is de overtuiging dat het vermogen om iets te bereiken begint in je geest.
My mother is my root, my foundation. She planted the seed that I base my life on, and that is the belief that the ability to achieve starts in your mind.
Michael Jordan
 
Mijn moeder zei vaak: 'Kamala, je mag dan de eerste zijn die veel dingen doet, maar zorg ervoor dat je niet de laatste bent.
My mother had a saying: 'Kamala, you may be the first to do many things, but make sure you're not the last.
Kamala Harris
 
Toen ik jong was, leerde mijn moeder haar kinderen dat we misschien niet de slimste mensen ter wereld waren, maar dat we wel hoffelijk, beleefd en begripvol voor anderen konden zijn.
As youngsters, my mother taught her children that while we might not be the smartest people around, we could be courteous, polite and considerate of others. 
Zig Ziglar
 
Mijn moeder denkt dat ik de beste ben. En ik ben opgevoed om altijd te geloven wat mijn moeder me vertelt.
My mother thinks I am the best. And I was raised to always believe what my mother tells me. 
Diego Maradona
 
Mijn moeder is een wandelend wonder.
My mother is a walking miracle.
Leonardo DiCaprio
 
Kinderen krijgen zet de hele wereld in perspectief. Alle andere dingen verdwijnen gewoon.
Having children just puts the whole world into perspective. Everything else just disappears.
Kate Winslet
 
Mijn moeder inspireerde me om anderen te behandelen zoals ik zelf behandeld zou willen worden, ongeacht leeftijd, ras of financiële status.  
My mother inspired me to treat others as I would want to be treated regardless of age, race or financial status.
Tommy Hilfiger
 
Moeders kunnen door de ogen van een kind kijken en de toekomst zien.
Mothers can look through a child’s eyes and see tomorrow.
Reed Markham
 
Mama was mijn grootste leraar, een leraar van mededogen, liefde en onbevreesdheid. Als liefde zoet is als een bloem, dan is mijn moeder die zoete bloem van liefde.
Mama was my greatest teacher, a teacher of compassion, love and fearlessness. If love is sweet as a flower, then my mother is that sweet flower of love. 
Stevie Wonder
 
De natuurlijke staat van moederschap is onzelfzuchtigheid. Als je moeder wordt, ben je niet langer het centrum van je eigen universum. Je geeft die positie door aan je kinderen.
The natural state of motherhood is unselfishness. When you become a mother, you are no longer the center of your own universe. You relinquish that position to your children.
Jessica Lange
 
Als moeder ben je in gedachte nooit echt alleen. Een moeder moet altijd twee keer denken, één keer voor zichzelf en één keer voor haar kind.
When you are a mother you are never really alone in your thought a mother always has to think twice once for herself and once for her child.
Sophia Loren
 
Er is niet een manier om een perfecte moeder te zijn maar wel een miljoen manieren om een goede moeder te zijn.
There is no way to be a perfect mother, and a million ways to be a good one.
Jill Churchill
 
De snelste manier om de cyclus van perfectionisme te doorbreken en een onbevreesde moeder te worden, is het idee op te geven dat je alles perfect moet doen - en onzekerheid en onvolmaaktheid juist te omarmen.
The fastest way to break the cycle of perfectionism and become a fearless mother is to give up the idea of doing it perfectly - indeed to embrace uncertainty and imperfection. 
Arianna Huffington
 
De smaak van een chef komt voort uit zijn jeugd en wat alle chefs gemeen hebben is een moeder die kan koken.
A chef's palate is born out of his childhood, and one thing all chefs have in common is a mother who can cook. 
Marco Pierre White
 
Uiteindelijk hebben moeders altijd gelijk. Niemand anders vertelt de waarheid.
In the end, mothers are always right. No one else tells the truth.
Randy Susan Meyers
 
We hebben een geheim in onze samenleving, en het is niet dat de geboorte pijnlijk is. Het is dat vrouwen sterk zijn.
We have a secret in our culture, and it’s not that birth is painful. It’s that women are strong.
Laura Stavoe Harm
 
I k weet zeker dat als de moeders van verschillende landen elkaar konden ontmoeten, er geen oorlogen meer zouden zijn.
I am sure that if the mothers of various nations could meet, there would be no more wars.
E. M. Forster
 
Moederschap heeft een zeer menselijk effect. Alles wordt teruggebracht tot de essentie.
Motherhood has a very humanizing effect. Everything gets reduced to essentials.
Meryl Streep
 
Liefde en eerlijkheid zijn de kenmerken van een goede echtgenote en moeder.
Love and honesty are the things that make a good wife and mother.
Jada Pinkett Smith
 
Biologie is het laatste wat iemand tot een moeder maakt. 
Biology is the least of what makes someone a mother. 
Oprah Winfrey
 
De liefde van mijn moeder is altijd een steun geweest voor ons gezin, en een van mijn grootste vreugdes is haar integriteit, haar medeleven en haar intelligentie weerspiegeld te zien in mijn dochters.
My mother’s love has always been a sustaining force for our family, and one of my greatest joys is seeing her integrity, her compassion, her intelligence reflected in my daughters.
Michelle Obama
 
Of je zwangerschap nu zorgvuldig was gepland, medisch werd begeleid of onverwacht kwam, één ding is zeker: je leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
Whether your pregnancy was meticulously planned, medically coaxed, or happened by surprise, one thing is certain—your life will never be the same.
Catherine Jones
 
De liefde van een moeder is alles. Het is wat een kind op deze wereld brengt. Het is wat hun hele wezen vormt. Als een moeder haar kind in gevaar ziet, is ze letterlijk tot alles in staat. Moeders hebben auto's van hun kinderen getild en hele dynastieën vernietigd. De liefde van een moeder is de sterkste energie die de mens kent.
A mother’s love is everything. It is what brings a child into this world. It is what molds their entire being. When a mother sees her child in danger, she is literally capable of anything. Mothers have lifted cars off of their children and destroyed entire dynasties. A mother’s love is the strongest energy known to man.
Jamie McGuire
 
Moeder zijn is krachten ontdekken waarvan je niet wist dat je ze had.
Being a mother is learning about strengths you didn’t know you had.
Linda Wooten
 
Een moeder is zij die de plaats van alle anderen kan innemen, maar wiens plaats niemand anders kan innemen.
A mother is she who can take the place of all others but whose place no one else can take.
Gaspard Mermillod
 
Moederschap is het mooiste en het moeilijkste wat er is.
Motherhood is the greatest thing and the hardest thing.
Ricky Lake
 
De armen van een moeder zijn troostrijker dan van wie dan ook.
A mother's arms are more comforting than anyone else's.
Prinses Diana
 
Voor een kinderoor is 'moeder' in elke taal magisch.
To a child’s ear, ‘mother’ is magic in any language.
Arlene Benedict
 
Je volgt geen les, je wordt in het moederschap gestort en leert uit ervaring.
You don't take a class; you're thrown into motherhood and learn from experience.
Jennie Finch
 
Moederliefde is vrede. Het hoeft niet te worden gekocht, het hoeft niet te worden verdiend.
Mother's love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.
Erich Fromm
 
Het hart van een moeder is een peilloze afgrond, waar je op de bodem altijd vergeving zult vinden.
The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness.
Honore de Balzac
 
God kon niet overal zijn, daarom maakte hij moeders.
God could not be everywhere, and therefore he made mothers.
Rudyard Kipling
 
Als je in de ogen van je moeder kijkt, weet je dat dat de zuiverste liefde is die je op deze aarde kunt vinden.
When you look into your mother's eyes, you know that is the purest love you can find on this earth.
Mitch Albom
 
Moederschap is de grootste gok in de wereld. Het is de glorieuze levenskracht. Het is enorm en beangstigend - het is een daad van oneindig optimisme.
Motherhood is the biggest gamble in the world. It is the glorious life force. It’s huge and scary – it’s an act of infinite optimism.
Gilda Radner
 
Eens een moeder, altijd moeder. Het is net als fietsen, je vergeet het nooit.
Once you're a mom, you're always a mom. It's like riding a bike, you never forget.
Taraji P. Henson
 
Moederdag in plaats van bloemetjes te kopen kun je ze ook samen buiten zetten. 
Loesje

SUPERCADEAU VOOR Mama's

Verras je mama of oma voor moederdag of haar verjaardag met een vriendenboek. Een vriendenboek, dat is nou echt het ultieme feel good cadeau!
 
40 jaar verjaardag cadeau vriendenboek vriendenboekje
50 jaar abraham sarah cadeau vriendenboek vriendenboekje
 
 

feestdag, quotes

Nieuws van Vriendenboeken.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of lees onze blog!

Feedback

Social media