fbpx
Skip to main content

50 INSPIRERENDE QUOTES OVER OUDER WORDEN

Voor iedereen die niet meer zo piep is

Wel ouder worden, maar het eigenlijk niet willen zijn. Zo denken de meesten van ons er eigenlijk wel over. Maar gelukkig zijn er ook mensen die daar heel anders tegenaan kijken en dat is best verfrissend. Met de leeftijd komt ervaring, vertrouwen, rust, vriendelijkheid en als het goed is wijsheid. Ouderdom geeft je een andere schoonheid. Misschien zie je dat even niet als je in de spiegel kijkt (ah rimpels, grijze haren), maar ouder worden gaat echt niet alleen over je uiterlijk. Het gaat vooral over het omarmen van het leven, het genieten van je gouden jaren. Wij hebben niet voor niets twee uitspraken van haar opgenomen in ons overzicht met maar liefst 50 quotes. Het zijn inspirerende, leuke en wijze woorden van bekende mensen. Van David Bowie, Emma Thomson, Sophia Loren tot Ring Star. Dor hout? Ben je gek, luister maar naar de 75-jarige ervaringsdeskundige Helen Mirren.

50 Quotes over de gouden jaren

 
40 is goed. 50 is geweldig. 60 is geweldig. En 70 is f*@king geweldig!
Your 40s are good. Your 50s are great. Your 60s are fab. And 70 is f*@king awesome!
Helen Mirren
 
Ouder worden is een buitengewoon proces waarin je de persoon wordt die je altijd al had moeten zijn.
Aging is an extraordinary process where you become the person you always should have been.
David Bowie
 
Een man zei tegen me: 'Denk je niet dat je te oud bent om rock n roll te zingen?” Ik zei: 'Dat kun je beter aan Mick Jagger vragen.”
Some guy said to me: ‘Don’t you think you’re too old to sing rock n roll?’ I said: ‘You’d better check with Mick Jagger.
Cher
 
Oud worden is een fascinerend iets. Hoe ouder je wordt, hoe ouder je wilt worden!
Getting old is a fascinating thing. The older you get, the older you want to get!
Keith Richards
 
Ik voel dat hoe ouder ik word, hoe meer ik met het leven leer omgaan... omdat ik al zo lang op deze zoektocht ben, het draait allemaal om het ontdekken van jezelf.
I feel the older I get, the more I'm learning to handle life ... being on this quest for a long time, it's all about finding yourself.
Ringo Star
 
Mijn vrienden zijn Peter Gabriel, Bruce Springsteen, en we zingen over sterfelijkheid, ouder worden. Het is een interessante tijd.
My friends are Peter Gabriel, Bruce Springsteen, and we're singing about mortality, getting older. It's an interesting time.
Sting
 
Ik weet dat het lijkt alsof ik er altijd al geweest ben, maar mijn filmcarrière begon pas echt toen ik 50 jaar oud was. De laatste 30 jaar waren de beste van mijn leven en ik heb veel geleerd tijdens deze reis. Ik heb geleerd dat met alle voordelen van het volwassen zijn ook verantwoordelijkheid komt: verantwoordelijkheid om trouw te blijven aan jezelf, om degenen die je voorgingen te eren, om de wereld als een betere plek achter te laten als je gaat.
I know it seems I’ve always been around, but my movie career didn’t begin in earnest until I was 50 years old. These last 30 years have been the best of my life, and I’ve learned a lot on this journey. I’ve learned that with all the advantages of being a grownup come responsibility: responsibility to be true to yourself, to honor those who came before you, to leave the world a better place when you go.
Morgan Freeman
 
Het leven begint pas op 70-jarige leeftijd, dan wordt het pas echt mooi.
Das Leben beginnt erst mit 70 Jahren, dann erst wird es wirklich schön.
Richard Wagner
 
Ik doe geen enkele moeite om jonger te doen dan dat ik ben, maar tegelijkertijd realiseer ik me dat leeftijd slechts een getal is, verder niet. Als alles goed functioneert, wat is er dan oud aan? Een mens is al eeuwenlang hetzelfde, er zit misschien wat slijtage in, maar het ontwerp is niet verouderd.
Wim T. Schippers
 
Ouder worden is eigenlijk best vernieuwend.
Loesje
 
Why do they say we’re over the hill? I don’t even know what that means and why it’s a bad thing. When I go hiking and I get over the hill, that means I’m past the hard part and there’s a snack in my future. 
Ellen Degeneres
Deze uitspraak is wat lastig vertalen 😊.
 
Oud worden is als een berg beklimmen; je raakt een beetje buiten adem, maar het uitzicht is veel mooier!
Getting old is like climbing a mountain; you get a little out of breath, but the view is much better!
Ingrid Bergman
 
Ik kan eerlijk zeggen dat ik het leuk vind om ouder te worden. Hoewel, ik zet nooit mijn bril op als ik in de spiegel kijk.
I can honestly say I love getting older. Then again, I never put my glasses on before looking in the mirror.
Cherie Lunghi
 
Ik geloof niet in leeftijd, ik geloof in energie. Laat leeftijd niet dicteren wat je wel en niet kunt doen. 
I don’t believe in age, I believe in energy. Don’t let age dictate what you can and can’t do. 
Tao Parchon-Lynch (yoga-lerares die op 93e-jarige leeftijd nog les gaf. Ze is in 2020 overleden op 101-jarige leeftijd)
 
Je leeftijd verbergen, is je herinneringen uitvlakken. 
Cacher son âge, c'est supprimer ses souvenirs.
Arletty
 
Wie stopt met leren is oud, of hij nu twintig of tachtig is. Wie blijft leren, blijft jong.
Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young.
Henry Ford
 
Lachen is tijdloos. Verbeelding kent geen leeftijd. En dromen zijn voor eeuwig.
Laughter is timeless. Imagination has no age. And dreams are forever.
Walt Disney
 
Wie het vermogen behoudt om schoonheid te zien, wordt nooit oud.
Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.
Franz Kafka
 
Het mooie van ouder worden is dat je niet alle leeftijden verliest die je hebt gehad.
The great thing about getting older is that you don’t lose all the other ages you’ve been.
Madeleine L’Engle
 
Word niet oud, hoe lang je ook leeft. Houd nooit op om, net als nieuwsgierige kinderen, te blijven stilstaan bij het grote mysterie waarin we geboren zijn.
Do not grow old, no matter how long you live. Never cease to stand like curious children before the great mystery into which we were born.
Albert Einstein
 
Ouderdom is altijd vijftien jaar ouder dan ik ben.
Old age is always fifteen years older than I am.
Oliver Wendell Holmes
 
Niemand is nog jong na veertig jaar, maar je kunt op elke leeftijd onweerstaanbaar zijn.
Personne n'est jeune après quarante ans mais on peut être irrésistible à tout âge. 
Coco Chanel
 
Mijn gezicht draagt al mijn herinneringen. Waarom zou ik ze uitwissen?
My face carries all my memories. Why would I erase them?
Diane Von Furstenberg
 
Waarom zijn mensen bang om ouder te worden? Je voelt je wijzer. Je voelt je volwassener. Je hebt het gevoel dat je jezelf beter kent. Zou je dat ruilen voor een zachtere huid? Ik niet.
Why are people afraid of getting older? You feel wiser. You feel more mature. You feel like you know yourself better. You would trade that for softer skin? Not me!
Anna Kournikova
 
Ik kijk ernaar uit om ouder te worden; wanneer hoe je eruit ziet minder een issue wordt en wat je bent het belangrijkste is.
I look forward to being older; when what you look like becomes less an issue and what you are is the point.
Susan Sarandon
 
Het beste aan in de 90 zijn is dat je verschrikkelijk verwend wordt. Iedereen verwent je als een gek en ze behandelen je met zoveel respect omdat je oud bent. Ze weten niet dat je niet veranderd bent. Je bent niet veranderd in je hersenen. Je bent gewoon 90 op alle andere plaatsen ... Nu dat ik 91 ben, in tegenstelling tot 90, ben ik veel wijzer. Ik ben me veel meer bewust en ik ben veel sexier.
Best thing about being in your 90s is you’re spoiled rotten. Everybody spoils you like mad and they treat you with such respect because you’re old. Little do they know, you haven’t changed. You haven’t changed in [the brain]. You’re just 90 every place else … Now that I’m 91, as opposed to being 90, I’m much wiser. I’m much more aware and I’m much sexier
Betty White
 
Probeer niet jong te zijn. Stel je geest open, blijf geïnteresseerd in dingen. Er zijn zoveel dingen die ik wil weten maar waarvoor ik niet lang genoeg zal leven, maar ik ben er nog steeds nieuwsgierig naar. Je kent mensen die nu al zeggen, "Ik word 30 - oh, wat ga ik dan doen?". Nou, gebruik dat decennium! Gebruik ze allemaal. 
Don’t try to be young. Just open your mind, stay interested in stuff. There are so many things I won’t live long enough to find out about, but I’m still curious about them. You know people who are already saying, “I’m going to be 30 — oh, what am I going to do?”. Well, use that decade! Use them all. ‘
Betty White
 
Ineens haalt de leeftijd je in. Het is zeker interessanter om jezelf door het proces te laten gaan dan een hoop operaties te ondergaan en verslaafd te raken aan een gezicht dat niet eens van jou is. Je kunt de jeugd niet najagen; met een facelift zie je er alleen maar ouder uit. 
Aging catches up on you all of a sudden. It’s definitely more interesting to let yourself go through the process than do a bunch of surgery and get addicted to a face that’s not even yours. You can’t chase youth; you’ll just look older with a facelift. 
Linda Rodin
 
Sommige mensen zijn oud als ze 18 zijn en sommige mensen zijn jong als ze 90 zijn. Je kunt mensen niet definiëren aan de hand van wat de maatschappij als hun leeftijd beschouwt. Tijd is een concept dat mensen hebben gecreëerd.
Some people are old when they’re 18 and some people are young when they’re 90. You can’t define people by whatever society determines as their age. Time is a concept that human beings created.
Yoko Ono
 
Er is een bron voor jeugdigheid: het is je geest, je talenten, de creativiteit die je in je leven brengt en in het leven van de mensen van wie je houdt. Als je leert deze bron aan te boren, heb je de leeftijd werkelijk verslagen.
There is a fountain of youth: it is your mind, your talents, the creativity you bring to your life and the lives of people you love. When you learn to tap this source, you will truly have defeated age.
Sophia Loren
 
Toen ik ouder werd, realiseerde ik me, 'Ik ben zo gelukkig!' Dit had ik niet verwacht! Ik was niet gelukkig toen ik jong was.
As I started getting older, I realized, ‘I’m so happy!’ I didn’t expect this! I wasn’t happy when I was young.
Jane Fonda
 
We worden niet ouder, we worden rijper.
We don’t grow older, we grow riper.
Pablo Picasso
 
Zodra je je te oud voelt om iets te doen, moet je het juist gaan doen.
As soon as you feel too old to do a thing, do it.
Margaret Deland
 
Mijn advies: verspil niet zoveel tijd met je zorgen te maken over je huid of je gewicht. Ontplooi waar je mee bezig bent in de wereld.
My advice: Don’t waste so much time worrying about your skin or your weight. Develop what you put your hands on in the world.
Meryl Streep
 
Toen ik 60 werd keek ik in de spiegel en ik zei, “Denzel, dit is geen generale repetitie. Dit is het leven. Het gaat er niet om hoeveel je hebt, de vraag is wat je gaat doen met je talenten, met je gaven.” Ik wist op mijn zestigste in mijn hart dat ik God wilde dienen, dat ik mijn familie wilde dienen en dat ik anderen het ook goed wilde zien hebben.
When I turned 60 I looked in the mirror and I said, ‘Denzel, this is not a dress rehearsal. This is life. It’s not a matter of how much you have, the question is what you’re gonna do with your talents, with your gifts.' I knew in my heart at 60 that I wanted to serve God, to serve my family and to see others do well.
Denzel Washington
 
Gedraag je zo jong als je je voelt. Je wordt niet ouder, je krijgt meer ruimte om je geweldige zelf te zijn.
Act as young as you feel. You’re not getting older, you’re getting more entitled to be your fabulous self.
Gwen Stefani
 
Voor de onwetenden is ouderdom de winter; voor de wetenden is het het seizoen van de oogst.
For the unlearned, old age is winter; for the learned, it is the season of the harvest
Chassidisch gezegde
 
Vandaag ben je het oudste dat je ooit bent geweest, en het jongste dat je ooit nog zal zijn.
Today is the oldest you’ve ever been, and the youngest you’ll ever be again.
Eleanor Roosevelt
 
Je stopt niet met lachen als je oud wordt, je wordt oud als je stopt met lachen.
You don’t stop laughing when you grow old, you grow old when you stop laughing.
George Bernard Shaw
 
Je moet gaan zitten en goed naar jezelf kijken, vooral als je ouder wordt en je gezicht verandert. Mensen zijn bang om te veranderen; dat ze iets verliezen. Ze begrijpen niet dat ze ook iets winnen.
You have to sit down and take a good look at yourself, particularly as you grow older and your face changes. People are afraid of changing; that they’re losing something. They don’t understand that they are also gaining something.
Sharon Stone
 
Veroudering is net zo natuurlijk als de zachtheid en de geur van een baby. Veroudering is de menselijke evolutie in zijn pure vorm.
Aging is as natural as a baby’s softness and scent. Aging is human evolution in its pure form.
Jamie Lee Curtis
 
Als je jong bent, is er nu zoveel dat je het niet kunt bevatten. Het stroomt over je heen als een waterval. Als je ouder bent, is het minder intens, maar je bent in staat om het aan te pakken en te drinken. Ik hou ervan ouder te zijn.
When you’re young, there’s so much now that you can’t take it in. It’s pouring over you like a waterfall. When you’re older, it’s less intense, but you’re able to reach out and drink it. I love being older.
Sigourney Weaver
 
Ik troost me met het feit dat ouder worden iedereen overkomt. Het hoort bij het leven. Ja, het stoort me als ik lijntjes heb of wallen. Maar het verbindt me met het menselijk ras. Net zoals het weer de grote gelijkmaker is, is ouder worden dat ook.
I take comfort that aging happens to everybody. It's part of life. Yes, it bothers me when I have lines or puffiness or droops. But it connects me with the human race. Just like the weather is the great equalizer, so is aging.
Diane Lane
 
Als je goed voor jezelf zorgt en je bent gezond, dan heb je de energie om dingen te doen. Maar waarom het ouder worden niet erkennen voor wat het is? Ik denk dat de verarming van onze generatie één van de grote problemen van onze tijd is. Mensen die 35 willen zijn als ze 50 zijn, doet me denken: Waarom? Waarom word je geen 50 en wees daar goed in?
If you look after yourself and you’re healthy, then you’ll have the energy to do things. But not to recognize getting older for what it is? I do think the infantilization of our generation is one of the huge issues of our time. People wanting to be 35 when they’re 50 makes me think: Why? Why don’t you be 50 and be good at that.
Emma Thomson
 
In interviews, is de eerste vraag die ik krijg in Amerika altijd: "Wat doe je om jong te blijven? Ik doe niets. Ik denk niet dat ouder worden een probleem is. Wat me een beetje irriteert is dikker worden. Het irriteert me dat als ik eet wat ik wil eten, dat te zien is. Ja, mijn gezicht heeft rimpels. Maar ik vind het niet verschrikkelijk. Het verbaast me zo dat hier de nadruk ligt op lichamelijk verval, terwijl ouder worden zo'n ongelooflijke vrijheid met zich meebrengt. 
In interviews, the first question I get in America is always: ‘What do you do to stay young?’ I do nothing. I don’t think aging is a problem. What irritates me a little is growing fatter. It irritates me that if I eat what I want to eat, it shows. Yes, my face has wrinkles. But I don’t find it monstrous. I’m so surprised that the emphasis on aging here is on physical decay, when aging brings such incredible freedom. 
Isabella Rossellini
 
We leven in een door de jeugd geobsedeerde cultuur die ons voortdurend probeert wijs te maken dat we er niet toe doen als we niet jong zijn, niet stralen en niet mooi zijn. Ik weiger me door een systeem of een cultuur of een vervormd beeld van de werkelijkheid te laten vertellen dat ik er niet toe doe. Ik weet dat je alleen door je eigen te maken wie en wat je bent, in de volle volheid van het leven kunt stappen. Elk jaar zou ons allemaal iets waardevols moeten leren. Of je die les ook krijgt, hangt echt van jezelf af.
We live in a youth-obsessed culture that is constantly trying to tell us that if we are not young, and we’re not glowing, and we’re not hot, that we don’t matter. I refuse to let a system or a culture or a distorted view of reality tell me that I don’t matter. I know that only by owning who and what you are can you start to step into the fullness of life. Every year should be teaching us all something valuable. Whether you get the lesson is really up to you.
Oprah Winfrey
 
Luister, het beste advies over ouder worden is dit: Wat is het alternatief? Het alternatief, natuurlijk, is de dood. En dat is een hoop shit om mee om te gaan. Dus ik ben blij met de menopauze. Ik accepteer het.
Listen, the best advice on aging is this: What’s the alternative? The alternative, of course, is death. And that’s a lot of shit to deal with. So I’m happy to deal with menopause. I’ll take it.
Whoopi Goldberg
 
Niemand wordt oud door levensjaren. We worden oud door onze idealen te laten varen. Jaren kunnen de huid rimpelen, maar het opgeven van enthousiasme rimpelt de ziel.
Nobody grows old merely by living a number of years. We grow old by deserting our ideals. Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul.
Samuel Ullman
 
Dit is wat ik weet: Ik ben een beter mens op mijn 50e dan op mijn 48e... en beter op mijn 52e dan op mijn 50e. Ik ben kalmer, makkelijker om mee te leven. Al deze dingen zitten voor altijd in mijn ziel. Word gewoon niet lui. Werk de hele tijd aan je relaties. Zorg voor vriendschappen, houd mensen van wie je houdt dicht bij je, grijp verjaardagen aan om het uitbundig te vieren. Het is het zorgen maken - niet de jaren zelf - die je minder vrouw maken.
Here’s what I know: I’m a better person at fifty than I was at forty-eight … and better at fifty-two than I was at fifty. I’m calmer, easier to live with. All this stuff is in my soul forever. Just don’t get lazy. Work at your relationships all the time. Take care of friendships, hold people you love close to you, take advantage of birthdays to celebrate fiercely. It’s the worrying — not the years themselves — that will make you less of a woman.
Patti LaBelle

'Grijp verjaardagen aan om uitbundig te vieren'

Met deze opmerking van de 76e-jarige zangeres Patti LaBelle (Lady Marmelade) zijn wij het helemaal een. Want of je nou 40, 65, 72 of 89 wordt….. Laat je verjaardag zeker niet ongemerkt voorbijgaan. Mocht je een ‘duwtje’ nodig hebben, we schreven er nog niet zo lang geleden een blog over ‘6 redenen waarom het vieren van je verjaardag belangrijk is’ 😊. 
 
Ben jij binnenkort jarig of ben je op zoek naar een cadeau voor een jarige job? Een cadeau dat niet hoeft te worden geruild en dat geheid in de smaak valt? Bij jong en bij oud? Dat cadeau, dat hebben wij! Verras de jarige met een vriendenboek met daarin al zijn vrienden en familieleden. Een boek met herinneringen, tips, anekdotes, waardering en foto’s. Een vriendenboek, een cadeau voor het leven, een cadeau waar de jarige heel erg van zal genieten. Want of je nou jong bent of ietsiepietsie ouder, een vriendenboek is altijd een goed idee!

Voorbeeld vriendenboek verjaardag

95 jaar idee cadeau verjaardag vriendenboekje vriendenboek

75 jaar verjaardag cadeau vriendenboek vriendenboekje

 

verjaardag, 65 jaar, 60 jaar, quotes, 70 jaar, 75 jaar, 80 jaar, 85 jaar, 90 jaar

Nieuws van Vriendenboeken.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of lees onze blog!

Feedback

Social media