fbpx
Skip to main content

ALLERZIELEN: 35 QUOTES OVER VERLIES & ROUW

‘Dood ben ik pas als je me bent vergeten’

2 November, is het Allerzielen. Katholieken herdenken tijdens Allerzielen hun geliefde doden. Steeds meer nemen andersdenkenden deze traditie over en geven daar dan vaak op hun eigen manier invulling aan. Stilstaan bij een dierbare die is overleden, hem of haar in liefde herdenken, een kaarsje branden, het graf bezoeken, herinneringen ophalen; het kan nabestaanden veel troost bieden. Met het herdenken van een geliefde laat je zien hoe dierbaar hij of zij voor je is geweest en nog steeds is. Wij kunnen het niet beter verwoorden dan zanger en cabaretier Bram Vermeulen ooit deed in zijn mooie lied Testament: ‘Dood ben ik pas als je me bent vergeten.’ 
 
Naar aanleiding van deze woorden hebben we gezocht naar mooie, lieve en inspirerende uitspraken over de dood, over verlies en rouwen. Woorden van anderen die je misschien steun kunnen bieden of die je kunt gebruiken als tekst voor een rouwkaart, een afscheidstoespraak of een gedachteniskaartje.

35 Uitspraken over dood, verlies en rouw 

Als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is maar een lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij die bent vergeten.
Bram Vermeulen
 
Er schuilt heiligheid in tranen. Ze zijn niet zozeer een teken van zwakte, maar van kracht. Ze spreken welsprekender dan tienduizend tongen. Ze zijn boodschappers van overweldigend verdriet... en onuitsprekelijke liefde.
There is a sacredness in tears. They are not the mark of weakness, but of power. They speak more eloquently than ten thousand tongues. They are messengers of overwhelming grief…and unspeakable love.
Washington Irving
 
We worden eraan herinnerd hoe kort het leven in werkelijkheid is, en hoe we gewoon op doorreis zijn.  Dus, alle mensen die je de laatste tijd niet hebt verteld dat je van ze houdt, vertel het ze, en leef je dagen alsof je het meent.    
We are reminded how short life really is, and how we are just passing through.  So, all the people you haven't told you love lately, tell them, and live your days like you mean it.    Hal Sutton
 
Het is waar, de dood kunnen wij niet ontgaan. Dat is ook niet zo erg. Want dan begint het verblijven bij een gastheer die zo boeiend is dat de tijd volledig stil gaat staan en eeuwig wordt.
Godfried Bomans
 
Van wat we ooit hebben genoten kunnen we nooit verliezen; alles wat we diep liefhebben wordt een deel van ons.  
What we have once enjoyed we can never lose; all that we deeply love becomes a part of us.
Helen Keller
 
Zou het niet veel plezieriger zijn om de dood als het hoogtepunt van het leven te zien, de enige bereikbare zekerheid?
Herman van Veen
 
Huil niet omdat het voorbij is, maar lach omdat het gebeurde.
Don’t cry because it’s over, smile because it happened.
Dr. Seuss
 
Uiteindelijk zijn het niet de jaren in je leven die tellen. Het is het leven in je jaren.
In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.
Abraham Lincoln
 
Ik weet zeker dat we de mensen waar we van houden nooit verliezen, zelfs niet aan de dood. Ze blijven deelnemen aan elke daad, gedachte en beslissing die we maken. Hun liefde laat een onuitwisbare afdruk achter in onze herinneringen.
I know for certain that we never lose the people we love, even to death. They continue to participate in every act, thought and decision we make. Their love leaves an indelible imprint in our memories.
Leo Buscaglia
 
Misschien zijn het geen sterren, maar juist openingen in de hemel, waar de liefde van onze verlorenen naar beneden schijnt om ons te laten weten dat ze gelukkig zijn.
Perhaps they are not stars but rather openings in heaven where the love of our lost ones shines down to let us know they are happy.
Inuit spreekwoord
 
Wanneer ik ’s avonds naar de sterren kijk
Knipoogt er altijd eentje terug
Loesje
 
Als er ooit een dag komt dat we niet samen kunnen zijn, hou me dan in je hart, ik zal daar altijd blijven.
If there ever comes a day when we can’t be together, keep me in your heart, I’ll stay there forever.
Winnie the Pooh
 
De dood moet zo mooi zijn. Om in de zachte bruine aarde e liggen, met de grassen wuivend boven het hoofd en luisteren naar de stilte. Om geen gisteren en geen morgen te hebben. Om tijd te vergeten, om het leven te vergeven, om vrede te hebben.
Death must be so beautiful. To lie in the soft brown earth, with the grasses waving above one's head, and listen to silence. To have no yesterday, and no tomorrow. To forget time, to forgive life, to be at peace.
Oscar Wilde
 
Als je een zus hebt en ze sterft, stop je dan met te vertellen dat je een zus hebt? Of heb je nog altijd een zus, zelfs als ze er niet meer is?
If you have a sister and she dies, do you stop saying you have one? Or are you always a sister, even when the other half of the equation is gone?
Jodi Picoult
 
Zeg niet in verdriet: ‘Hij is niet meer’,
maar leef in dankbaarheid dat hij er was.
Say not in grief: ‘He is no more’,
but live in thankfulness that he was.
Hebreeuws spreekwoord
 
De dood laat een gebroken hart achter dat niemand kan helen, 
liefde laat een herinnering achter die niemand kan stelen.
Death leaves a heartache no one can heal, 
love leaves a memory no one can steal.
Iers spreekwoord
 
Verdriet is de prijs die we betalen voor liefde.
Grief is the price we pay for love.
Queen Elizabeth II
 
Waarvan we ooit van hebben genoten en intens hebben gehouden, dat kunnen we nooit verliezen, want alles waar we intens van hebben gehouden wordt een deel van ons.
What we once enjoyed and deeply loved we can never lose, for all that we love deeply becomes part of us. 
Helen Keller
 
Wanneer woorden het leegst zijn, zijn tranen het meest gepast.
When words are most empty, tears are most apt.
Max Lucado
 
Herinner me met een glimlach en een schaterlach, want zo zal ik me jullie allemaal herinneren. Als je me alleen met tranen kunt herinneren, herinner me dan niet meer.
Remember me with smiles and laughter, for that is how I will remember you all. If you can only remember me with tears, then don’t remember me at all.
Laura Ingles Wilder (kleine huis op de prairie)
 
Sprekend over de dood zeggen de mensen: 'Dat is het leven.'
Juul Kinnaer
 
Het lied is afgelopen, maar de melodie blijft hangen...
The song is ended but the melody lingers on…
Irving Berlin
 
In je leven ben je voor jezelf een raadsel, maar na je dood weet iedereen opeens heel goed hoe je was - hadden ze je het maar eerder verteld.
Remco Campert
 
Het leven is een combinatie van komedie en tragedie. Sommige van de plezierigste dingen die ik ooit hoorde, werden gezegd op een begrafenis.
Shirley MacLaine
 
Als de stilte komt
Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.
Toon Hermans
 
Zij die veel liefhebben worden nooit oud. Het is mogelijk dat zij sterven van ouderdom, maar zij sterven jong.
Arthur Wing Pinero
 
De dood bestaat niet, mensen sterven alleen als ze vergeten worden; Als je me kunt herinneren, zal ik altijd bij je zijn.
La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme, siempre estaré contigo.
Isabel Allende
 
In feite sterf je twee keer. De eerste keer als je stopt met ademen en de tweede keer als iemand voor de laatste keer je naam noemt.
As a matter of fact, you die twice. Once when your breathing is stopped and the other time when somebody says your name for the last time. 
Banksy
 
Rouw
De stilte luistert soms beter dan je buurvrouw.
Loesje
 
De dood moet niet als kwaad worden gezien, als hij het einde is van een goed leven.
Augustinus
 
We begrijpen de dood pas nadat het zijn handen heeft gelegd op iemand van wie we houden.
We understand death only after it has placed its hands on someone we love.
Anne L. de Stael
 
Als er intens van je is gehouden, ook al is de persoon die van ons hield er niet meer, het zal ons voor altijd enige bescherming bieden...
To have been loved so deeply, even though the person who loved us is gone, will give us some protection forever.
J.K. Rowling
 
Het risico van liefde is verlies, en de prijs van verlies is verdriet. Maar de pijn van verdriet is slechts een schaduw in vergelijking met de pijn van het nooit riskeren van liefde.
The risk of love is loss, and the price of loss is grief. But the pain of grief is only a shadow when compared with the pain of never risking love.
Hilary Stanton Zunin
 
Als een vogel die in de regen zingt, laat dankbare herinneringen overleven in de tijden van verdriet.
Like a bird singing in the rain, let grateful memories survive in time of sorrow.
 Robert Louis Stevenson
 
Rouw is als de oceaan, het komt in golven, eb en vloed. Soms is het water rustig en soms is het overweldigend. Het enige wat we kunnen doen is leren zwemmen. 
Grief is like the ocean, it comes in waves, ebbing and flowing. Sometimes the water is calm and sometimes it's overwhelming. All we can do, is learn how to swim. 
Vicki Harrison

Leg herinneringen vast in een gedenkboek

Wil je herinneringen aan een geliefde overledene voor altijd vastleggen? Liefdevolle herinneringen en foto’s  van familie, vrienden, collega’s en buren? Een boek dat je kan helpen bij je verwerking maar ook kan laten genieten van alle bijzondere momenten? Maak dan samen een gedenkboek in liefdevolle herinnering aan een dierbare.
voorbeelden vriendenpagina's gedenkboek

herinneringsboek_overledene gedenkboek

gedenkboek_herinneringsboek herinneringen_aan_dierbare_overledene

 
 

herdenken, quotes, hart onder de riem

Nieuws van Vriendenboeken.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of lees onze blog!

Feedback

Social media