fbpx
Skip to main content

OPA'S EN OMA'S: 65 HEERLIJKE UITSPRAKEN

Grootouders: wel de lusten maar niet de lasten 😊

De band tussen oma’s en opa’s en hun kleinkinderen is een speciale. Grootouders kunnen voor hun kleinkinderen een bron van onvoorwaardelijke liefde, wijsheid, ervaring, acceptatie, geduld, stabiliteit, steun en bovenal van heel veel plezier zijn. Oma’s en opa’s zijn dol en trots op hun kleinkinderen en genieten er volop van. Heerlijk toch voor ze? Wel de lusten (en die zijn volgens Karin Bloemen heel groot), maar niet de lasten!

Wij hebben onlangs een nieuw thema toegevoegd aan onze vriendenboeken: Oma en Opa. In het kader daarvan zijn we op zoek gegaan naar de mooiste quotes over oma en opa zijn en die speciale band tussen de kleinkids en de grootouders. We vonden grappige quotes, lieve uitspraken, inspirerende gedachten, hartverwarmende citaten en filosofische mijmeringen. #Enjoy!

65 uitspraken over grootouders en kleinkinderen

15 Nederlandse Quotes over oma’s en opa’s

Mijn opa en oma
Vet Grijs
Loesje

Mijn opa zei altijd: ‘Als je het wat langzamer doet, gaat het vlugger.
Toon Hermans

Haast maakte opa nooit. Daar had opa geen tijd voor.
Herman van Veen

Oma worden is veel leuker dan moeder worden. Je kunt gewoon doen wat je wil en af en toe komt dat kleine pakketje bij je op bezoek. Dan kun je lekker en ervoor zorgen, en daarna gaat-ie weer lekker naar huis.
Heleen van Royen

Paardje rijden vond opa het leukste. Maar op het laatst kon ik hem niet meer dragen.
Jack Spijkerman

Ik geniet er zo van. Ik had echt nooit gedacht dat je zo van nieuwe mensen kan houden. Het is echt geweldig.
Jack van Gelder

Als oma ben je minder streng dan als moeder.
Noraly Beyer

De dierbaarste momenten in mijn leven zijn die wanneer ik met Natasja, alle kinderen en kleinkinderen bij elkaar ben en we het over hun dagelijkse leven hebben.
René Froger

Mijn kleindochter is nu drie jaar en het is echt héél bijzonder. Het leuke is – dat geldt denk ik voor elke oma – je mag gewoon zorgen en het leuk hebben. Je hebt niet meer de zorgen die je als ouder hebt. De lusten zijn heel groot en heel vrolijk, daar ben ik heel dankbaar voor.
Karin Bloemen

Opa gaf mij wijze levenslessen mee. Zo’n opa wil ik ook zijn. Zo van, jongen, ’t komt allemaal wel goed. Het is wel moeilijker in deze tijd om zo’n soort opa te zijn, want je bent niet meer het enige baken in het leven van je kleinkinderen. Vroeger was alles wat opa zei gewoon waar. Nu kunnen ze van alles op internet vinden en vertellen ze aan opa hoe het zit.
Ernst Daniel Smid

Zodra het kind geboren is, ben jij een potentiële oppas. Mijn advies voor nieuwe grootouders: reageer in het begin niet té enthousiast als ze je vragen. Want er is nog een lange weg te gaan! Maar uiteindelijk zijn de kleinkinderen heel vaak bij me geweest hoor. Gelukkig wel.
Marjan Berk

Ik denk dat kleinkinderen met hun grootouders moeten praten. Elke dag worden er verhalen van de twintigste eeuw in het graf meegenomen.
Geert Mak

Ik geniet van mijn negen kleinkinderen, waar ik me vrolijk tegenaan bemoei, dat is echt een gift.
Jeroen Krabbé

Opa’s en oma’s zijn niet alleen belangrijk als ze veel oppassen. Ook als ze dat niet doen, zijn ze waardevol. Je kind heeft al gauw door dat opa en oma het goed met hem voor hebben. Ze zijn er voor je kind en houden onvoorwaardelijk van ’m.
Henk de Vos (ouders van nu)

Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw; we kennen allemaal het gezegde. Een variant zou zijn: achter elke succesvolle ouder staan een sterke opa en oma.
Anna van den Breemer, column Volkskrant

60 internationale quotes over oma’s en opa’s

Ik belde mijn grootouders en mijn opa zei: "We hebben je film gezien." "Welke? zei ik. Hij riep 'Betty, hoe heette die film die ik niet leuk vond?
I phoned my grandparents and my grandfather said 'We saw your movie.' 'Which one?' I said. He shouted 'Betty, what was the name of that movie I didn't like?
Brad Pitt

Een baby kan van zijn vader een man maken en van zijn grootvader een jongen.
A baby has a way of making a man out of his father and a boy out of his grandfather.
Angie Papadakis

Wat ik heb geleerd toen ik opgroeide is dat je niet met je oma moet sollen.
As I learned from growing up, you don't mess with your grandmother.
Prince William

Voor een klein kind is de perfecte opa niet bang voor grote honden en hevige stormen, maar absoluut doodsbang voor het woord 'boe'.
To a small child, the perfect granddad is unafraid of big dogs and fierce storms but absolutely terrified of the word 'boo.
Robert Brault

Ik vind het heerlijk om oma te zijn. Dat gevoel dat je hebt voor je eigen kind - je denkt niet dat het ooit zal worden geëvenaard, en ik vroeg me af of ik zou moeten 'doen alsof' met mijn kleinkinderen. Maar mijn hart was al op de eerste dag veroverd.
I love being a grandmother. That feeling you have for your own child - you don't ever think it will be replicated, and I did wonder if I would have to 'pretend' with my grandchildren. But my heart was taken on day one.
Joanna Lumley

De beste babysitters zijn natuurlijk de grootouders van de baby. Je voelt je helemaal op je gemak als je je baby voor langere tijd aan hen toevertrouwt en daarom vluchten de meeste grootouders naar Florida.
The best babysitters, of course, are the baby’s grandparents. You feel completely comfortable entrusting your baby to them for long periods, which is why most grandparents flee to Florida.
Dave Barry

Pas op! Authentieke communicatie moet je niet verwarren met oma's ongefilterde opmerkingen!
Beware! Authentic communication is not to be confused with Grandma's unfiltered comments!
Vindy Teja

Het is grappig wat er gebeurt als je grootouder wordt. Je begint je raar te gedragen en dingen te doen die je nooit had verwacht. Het is geweldig.
It's funny what happens when you become a grandparent. You start to act all goofy and do things you never thought you'd do. It's terrific.
Mike Krzyzewski

Als je het geluk hebt om nog grootouders te hebben, bezoek ze dan, koester ze en geniet van ze zolang het nog kan.
If you're lucky enough to still have grandparents, visit them, cherish them and celebrate them while you can.
Regina Brett

Grootouders kunnen heel bijzondere bronnen zijn. Alleen al hun nabijheid stelt een kind zonder woorden gerust over verandering en continuïteit, over wat voorafging en wat zal volgen.
Grandparents can be very special resources. Just being close to them reassures a child, without words, about change and continuity, about what went before and what will come after.
Fred Rogers

Een kind heeft een grootouder nodig, om het even welke grootouder, om een beetje geborgenheid te krijgen in een onbekende wereld.
A child needs a grandparent, anybody's grandparent, to grow a little more securely into an unfamiliar world.
Charles and Ann Morse

Iedereen moet toegang hebben tot zowel grootouders als kleinkinderen om een compleet mens te kunnen zijn.
Everyone needs to have access both to grandparents and grandchildren in order to be a full human being.
Margaret Mead

Er is niets mooiers dan de liefde en begeleiding die een grootouder zijn of haar kleinkind kan geven.
There is nothing more wonderful than the love and guidance a grandparent can give his or her grandchild.
Edward Fays

Jonge mensen hebben iets stabiels nodig om zich aan vast te klampen - een culturele band, een gevoel van hun eigen verleden, hoop voor hun eigen toekomst. Ze hebben vooral behoefte aan wat grootouders hen kunnen geven.
Young people need something stable to hang on to—a culture connection, a sense of their own past, a hope for their own future. Most of all, they need what grandparents can give them.
Jay Kesler

Grootouders behoren zonder twijfel tot de beste opvoeders ter wereld.
Grandparents are, without a doubt, some of the world's best educators.
Charles W. Shedd

Het eenvoudigste speelgoed, dat zelfs door het jongste kind gebruikt kan worden, heet een grootouder.
The simplest toy, one which even the youngest child can operate, is called a grandparent.
Sam Levenson

Liefde is het grootste cadeau dat een generatie aan een andere generatie kan nalaten.
Love is the greatest gift one generation can leave another.
Richard Garnett

Het idee dat niemand perfect is, wordt het meest verkondigd door mensen zonder kleinkinderen.
The idea that no one is perfect is a view most commonly held by people with no grandchildren.
Doug Larson

Op de zevende dag rustte God. Zijn kleinkinderen moeten de stad uit zijn geweest.
On the seventh day God rested. His grandchildren must have been out of town.
Gene Perret

Ik hield van hun huis. Alles rook ouder, versleten maar veilig; de etensgeur had zich in het meubilair genesteld.
I loved their home. Everything smelled older, worn but safe; the food aroma had baked itself into the furniture.
Susan Strasberg

Als niets goed gaat, bel dan je oma.
If nothing is going well, call you grandmother.
Italiaans spreekwoord

Niemand kan voor kleine kinderen doen wat grootouders doen. Grootouders strooien als het ware sterrenstof over het leven van kleine kinderen
Nobody can do for little children what grandparents do. Grandparents sort of sprinkle stardust over the lives of little children.
Alex Haley

Weinig dingen zijn leuker dan kleinkinderen die om je schoot vechten.
Few things are more delightful than grandchildren fighting over your lap.
Doug Larson

Er zijn vaders die niet van hun kinderen houden; er is geen grootvader die zijn kleinzoon niet aanbidt.
There are fathers who do not love their children; there is no grandfather who does not adore his grandson.
Victor Hugo

Ze zeggen dat genen generaties overslaan. Misschien vinden grootouders hun kleinkinderen daarom zo leuk.
They say genes skip generations. Maybe that's why grandparents find their grandchildren so likeable.
Joan McIntosh

Een van de krachtigste handgrepen is die van een nieuw kleinkind om de vinger van een grootvader.
One of the most powerful handclasps is that of a new grandbaby around the finger of a grandfather.
Joy Hargrove

Wat zijn kleinkinderen toch een koopje! Ik geef ze mijn kleingeld en zij geven me een miljoen dollar plezier.
What a bargain grandchildren are! I give them my loose change, and they give me a million dollars' worth of pleasure.
Gene Perret

Kleinkinderen: De enige mensen die meer van je kunnen los krijgen dan de belastingdienst.
Grandchildren: The only people who can get more out of you than the IRS.
Gene Perret

Een uur met je kleinkinderen kan je weer jong laten voelen. Duurt het langer dan een uur dan begin je snel ouder te worden.
An hour with your grandchildren can make you feel young again. Anything longer than that, and you start to age quickly.
Gene Perret

Elk huis heft een oma nodig.
Every house needs a grandmother in it.
Louisa May Alcott

Oma worden is geweldig. Het ene moment ben je gewoon een moeder. Het volgende moment ben je wijs en prehistorisch.
Becoming a grandmother is wonderful. One moment you're just a mother. The next you are all-wise and prehistoric.
Pam Brown

Als ik deze baby's in mijn armen houd, realiseer ik me het wonder dat mijn man en ik zijn begonnen.
Holding these babies in my arms makes me realize the miracle my husband and I began.
Betty Ford

Grootouders krijgen altijd te horen dat ze de geschiedenis voor hun kleinkinderen leven, dat ze de kinderen de zekerheid van hun wortels geven. Voor mij en veel grootmoeders met wie ik heb gesproken, werkt het ook de andere kant op. Kleinkinderen geven ons continuïteit.
Grandparents are always told that they are living history to their grandchildren, that they give the children the reassurance of their roots. For me and many grandmothers I have talked to, it works the other way as well. They give us continuity.
Ruth Goode

Je maakt al je fouten met je eigen kinderen, dus tegen de tijd dat je kleinkinderen er zijn, weet je hoe je het goed moet doen. En als je vijftig bent geworden, kan het je niet meer schelen wat anderen denken.
You make all your mistakes with your own children so by the time your grandchildren arrive, you know how to get it right. Plus, once you turn fifty, you kind of stop giving a shit what others think.
Liz Fenton

Krijg nooit kinderen, alleen kleinkinderen.
Never have children, only grandchildren.
Gore Vidal

Als ik had geweten hoe geweldig het zou zijn om kleinkinderen te hebben, had ik ze als eerste gekregen.
If I had known how wonderful it would be to have grandchildren, I'd have had them first.
Lois Wyse

Als oma worden alleen een kwestie van kiezen was, zou ik iedereen aanraden om het meteen te worden.
If becoming a grandmother was only a matter of choice, I should advise every one of you straight away to become one.
Hannah Whitall Smith

Wat kinderen het hardst nodig hebben zijn de basisbehoeften die grootouders in overvloed bieden. Ze geven onvoorwaardelijke liefde, vriendelijkheid, geduld, humor, troost, levenslessen. En, het allerbelangrijkste, koekjes.
What children need most are the essentials that grandparents provide in abundance. They give unconditional love, kindness, patience, humor, comfort, lessons in life. And, most importantly, cookies.
Rudy Giuliani

Als je baby 'mooi en perfect is, nooit huilt of zeurt, op schema slaapt en boert op verzoek, altijd een engel is', dan ben jij de oma.
If your baby is 'beautiful and perfect, never cries or fusses, sleeps on schedule and burps on demand, an angel all the time,' you're the grandma.
Teresa Bloomingdale

Olifanten en kinderen vergeten nooit.
Elephants and grandchildren never forget.
Andy Rooney

Het is de natuur, dat we ons vaak meer verbonden voelen met verre generaties dan met de generatie die direct aan ons voorgaat.
It is one of nature's ways that we often feel closer to distant generations than to the generation immediately preceding us.
Igor Stravinsky

Mijn grootouders en ouders hebben me enorm veel gegeven. En als ik daar iets van kan doorgeven, dan ben ik heel blij.
I feel like my grandparents and parents gave me a tremendous amount. And if I can pass some of that on, then I'll be very happy.
Caroline Kennedy

Het is onmogelijk voor een oma om te begrijpen dat weinig mensen, en misschien wel niemand, haar kleinkind zo vertederend vindt als zij.
It's impossible for a grandmother to understand that few people, and maybe none, will find her grandchild as endearing as she does.
Janet Lanese

Een oma is warme knuffels en zoete herinneringen. Ze herinnert zich al je successen en vergeet al je fouten.
A grandma is warm hugs and sweet memories. She remembers all of your accomplishments and forgets all of your mistakes.
Barbara Cage

We zouden allemaal een persoon moeten hebben die ons weet te prijzen ondanks alle bewijzen van het tegendeel, oma was die persoon voor mij.
We should all have one person who knows how to bless us despite the evidence, Grandmother was that person to me.
Phyllis Theroux

Kleinkinderen zorgen er niet voor dat een man zich oud voelt; het is de gedachte dat hij getrouwd is met een oma.
Grandchildren don't make a man feel old; it's the knowledge that he's married to a grandmother.
G. Norman Collie

Ik heb het idee dat de slechtste ouders soms de beste oma’s en opa’s zijn. Ik weet niet precies waarom. Misschien omdat er genoeg generatieverschil is zodat ze hun kleinkinderen niet als een verlengstuk van zichzelf zien, zodat hun relatie niet wordt gekleurd door zelfhaat. En natuurlijk lijkt het ouder worden mensen zachter en relaxter te maken.
It seems to me that sometimes the worst parents make the best grandparents. I'm not sure why. Maybe because there is enough of a generational separation that they don't see their grandchildren as an extension of themselves, so their relationship isn't tainted by any self-loathing. And of course, just growing older seems to soften and relax people.
Sarah Silverman

Zorg dat je kinderen krijgt terwijl je ouders nog jong genoeg zijn om voor ze te zorgen.
Have children while your parents are still young enough to take care of them.
Rita Rudner

Het is bijzonder, grootouders en kleinkinderen. Zoveel is eenvoudiger. Is dat altijd zo, vraag ik me af? Ik denk van wel. Terwijl een kind een deel van je hart in beslag neemt om naar believen te gebruiken of te misbruiken, is een kleinkind anders. Weg zijn de banden van schuld en verantwoordelijkheid die de ouderlijke relatie belasten. De weg naar liefde is vrij.
It's special, grandparents and grandchildren. So much is simpler. Is it always so, I wonder? I think perhaps it is. While one's child takes a part of one's heart to use and misuse as they please, a grandchild is different. Gone are the bonds of guilt and responsibility that burden the maternal relationship. The way to love is free.
Kate Morton

Omdat [grootouders] meestal vrij zijn om van de jongeren te houden en hen te begeleiden en bevriend met hen te raken zonder de dagelijkse verantwoordelijkheid voor hen op zich te hoeven nemen, kunnen ze vaak voorbij trots en faalangst reiken en de ruimte tussen generaties dichten.
Because [grandparents] are usually free to love and guide and befriend the young without having to take daily responsibility for them, they can often reach out past pride and fear of failure and close the space between generations.
President Jimmy Carter

Mooi zijn van binnen betekent dat je je broer niet slaat en dat je al je doperwten opeet - dat is wat mijn oma me leerde.
Being pretty on the inside means you don't hit your brother and you eat all your peas — that's what my grandma taught me.
Lord Chesterfield

Soms lijken generaties die in opstand komen tegen hun ouders op hun grootouders.
In some respects, generations rebelling against their parents result in resemblance to their grandparents.
Criss Jami

Ik ben opgegroeid met mijn grootouders om me heen. Ik denk dat dat belangrijk is voor een kind. Al is het alleen maar om verhalen te horen over hun ouders toen ze nog kinderen waren.
I grew up with my grandparents around. I think that's important for a child. If for no other reason than to hear stories about their parents when they were children.
Al Roker

Grootouders zijn, net als helden, net zo noodzakelijk voor de groei van een kind als vitaminen.
Grandparents, like heroes, are as necessary to a child's growth as vitamins.
Joyce Allston

Oma zijn bracht me in een wereld van spel, waar alles weer fris, levend en eerlijk werd door de ogen van mijn kleinkinderen. Het heeft me vooral opnieuw liefde geleerd.
Grandmotherhood initiated me into a world of play, where all things became fresh, alive, and honest again through my grandchildren's eyes. Mostly, it retaught me love.
Sue Monk Kidd

Een moeder wordt een echte oma op de dag dat ze stopt met het opmerken van de vreselijke dingen die haar kinderen doen, omdat ze zo verrukt is over de prachtige dingen die haar kleinkinderen doen.
A mother becomes a true grandmother the day she stops noticing the terrible things her children do because she is so enchanted with the wonderful things her grandchildren do.
Lois Wyse

Perfecte liefde komt soms pas bij het eerste kleinkind
Perfect love sometimes does not come until the first grandchild.
Welsh spreekwoord

Mijn oma begon vijf mijl per dag te lopen toen ze zestig was. Ze is nu zevenennegentig en we weten niet waar ze is.
My grandmother started walking five miles a day when she was sixty. She's ninety-seven now, and we don't know where the heck she is.
Ellen DeGeneres

Grootouder worden is een tweede kans. Want je krijgt de kans om alle dingen die je de eerste keer hebt geleerd en waarin je misschien fouten hebt gemaakt, toe te passen. Het is allemaal liefde en geen discipline. Er is geen doorn in de roos.
Becoming a grandparent is a second chance. For you have a chance to put to use all the things you learned the first time around and may have made mistakes on. It's all love and no discipline. There's no thorn in the rose.
Joyce Brothers

Kleinkinderen zijn Gods manier om ons te compenseren voor het ouder worden.
Grandchildren are God's way of compensating us for growing old.
Mary H. Waldrip

Superlief en speciaal cadeau voor oma’s en opa’s

Heb jij de allerliefste oma en opa van de wereld en wil je ze echt heel blij maken? Verras ze dan met een wel heel persoonlijk gezamenlijk cadeau: een vriendenboek ingevuld door de kinderen en kleinkinderen. Vertel over onvergetelijke familieherinneringen, wat je opa zo speciaal maakt, waarom je oma de liefste is, wat jullie mooiste uitje was en alles wat jullie belangrijk vinden. Natuurlijk voeg je nog extra foto's toe en maak je boek helemaal af met onze mooie sfeerbladen.

Ook zonder speciale reden is het natuurlijk heerlijk om je (groot)ouders met dit speciale vriendenboek te verrassen.😊

Voorbeelden vriendenpagina’s vriendenboek Cadeau Grootouders

het allerliefste cadeau voor oma en opa

Sfeerbladen Vriendenboek Oma en OPA

Maak je vriendenboek compleet  met mooie fotobladen, jaaroverzichten en sfeerbladen

huisregels oma en opa cadeau

familie, quotes

Nieuws van Vriendenboeken.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of lees onze blog!

Feedback

Social media