fbpx
Skip to main content

30 QUOTES OVER KRACHT EN OVER MOED

Spreuken over kracht en moed in moeilijke tijden

‘Sterkte, beterschap, ik stuur je een zonnestraaltje, een knuffel van ons, ik denk aan je…’ het zijn woorden die we allemaal wel eens schrijven of zeggen op die momenten dat een dierbare een extra steuntje in de rug goed kan gebruiken vanwege ziekte of omdat het leven tegen zit. Je wilt op die momenten iets persoonlijks schrijven of zeggen, iets wat de ander goed doet, maar het is lang niet altijd gemakkelijk om daarvoor de juiste woorden te vinden. Herkenbaar? Wij helpen je graag met voorbeelden van inspirerende uitspraken en quotes. Citaten die laten zien hoe bekende en minder bekende mensen kracht en moed vinden op de momenten dat ze dat nodig hebben.

Als het leven tegen zit: 30 uitspraken over moed

‘Ik geloof in sterk zijn als alles fout lijkt te gaan. Ik geloof dat gelukkige meisjes de mooiste meisjes zijn. Ik geloof dat morgen een andere dag is en ik geloof in wonderen.
‘I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day and I believe in miracles.’
Audrey Hepburn

‘Niets is mooier dan de glimlach die zich door de tranen heen heeft geworsteld.’
‘Nothing is more beautiful than the smile that has struggled through the tears.’
Demi Lovato

Ik ben een mens van vrees en moed.
Loesje

‘Ik ben een moedig mens omdat ik een bang mens ben.’
‘I’m a courageous person because I’m a scared person.’
Ronda Rousey

‘Het leven is erg interessant. Uiteindelijk worden enkele van je grootste pijnen je grootste krachten.’
‘Life is very interesting. In the end, some of your greatest pains become your greatest strengths.’
Drew Barrymore

‘Je hebt dit leven gekregen, omdat je sterk genoeg bent om het te leven.’
‘You were given this life, because you are strong enough to live it.’
Robin Sharma

‘Het is niet de berg die we overwinnen, maar onszelf.’
‘It is not the mountain we conquer but ourselves.’
Edmund Hillary

‘En men moet begrijpen dat dapperheid niet de afwezigheid van angst is, maar eerder de kracht om door te gaan ondanks de angst.’
‘And one has to understand that braveness is not the absence of fear but rather the strength to keep on going forward despite the fear.’
Paulo Coelho

‘Het littekenweefsel is sterker dan het gewone weefsel. Besef de kracht, ga verder.‘
‘Scar tissue is stronger than regular tissue. Realize the strength, move on.’
Henry Rollins

‘Als het openen van je ogen, of het uit bed komen, of het vasthouden van een lepel, of het kammen van je haar de intimiderende Mount Everest is die je vandaag beklimt, dan is dat oké.’
‘If opening your eyes, or getting out of bed, or holding a spoon, or combing your hair is the daunting Mount Everest you climb today, that is okay.’
Carmen Ambrosio

‘Een schip is veilig in de haven, maar daar zijn schepen niet voor bedoeld.’
‘A ship is safe in harbor, but that’s not what ships are for.’
William G.T. Shedd

‘Soms realiseer je je eigen kracht pas als je oog in oog komt te staan met je grootste zwakte.’
‘Sometimes you don’t realize your own strength until you come face to face with your greatest weakness.’
Susan Gale

‘Zeg nooit 'nooit', want beperkingen zijn, net als angsten, vaak slechts een illusie.’
 ‘Never say never, because limits, like fears, are often just an illusion.’
Michael Jordan

‘Kracht komt niet van het winnen. Je strijd ontwikkelt je krachten. Als tegenslagen hebt en je besluit niet toe te geven, dat is kracht
‘Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength.’
Arnold Schwarzenegger

Val zeven keer, sta 8 keer op.
Fall seven times, stand up eight.
Chinees gezegde

‘Je hebt macht over je geest - niet over gebeurtenissen van buitenaf. Besef dit en je zult kracht vinden.’
‘You have power over your mind – not outside events. Realize this, and you will find strength.’
Marcus Aurelius

‘Een held is een gewoon mens die de kracht vindt om ondanks enorme hindernissen te volharden en deze te doorstaan.’
‘A hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles.’
 Christopher Reeve

‘Moed is weerstand tegen angst, beheersing van angst, niet afwezigheid van angst.’
‘Courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear.’
Mark Twain

‘Iedereen kan opgeven. Het is het makkelijkste dat je kunt doen. Maar om vol te houden als iedereen zou verwachten dat je instort, nu, dat is ware kracht.’
‘Anyone can give up; it is the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone would expect you to fall apart, now that is true strength.’
Chris Bradford

‘Wees sterk nu, want het zal beter worden. Het kan nu misschien stormachtig zijn, maar het kan niet eeuwig blijven regenen.’
‘Be strong now because things will get better. It might be stormy now but it can’t rain forever.’
Hailee

‘Je voelt je kracht tijdens de ervaring van pijn’.,
‘You feel your strength in the experience of pain.’
Jim Morrison


‘De grootste deugd in het leven is ware moed om feiten onder ogen te zien en met ze te leven’.
‘The great virtue in life is real courage that knows how to face facts and live beyond them.’
D. H. Lawrence

‘Moed brult niet altijd. Soms is moed de stille stem aan het eind van de dag die zegt, ik zal het morgen opnieuw proberen.’’
‘Courage doesn’t always roar. Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day saying, I will try again tomorrow.’
Mary Anne Radmacher

‘Hoop is datgene in ons, dat volhoudt, ondanks alle bewijzen van het tegendeel, dat er iets beter ons te wachten staat als we de moed hebben om ernaar uit te reiken, om ervoor te werken en om ervoor te vechten.’
‘Hope is that thing inside us that insists, despite all evidence to the contrary, that something better awaits us if we have the courage to reach for it, and to work for it, and to fight for it.’
Barack Obama

‘De beste manier om je niet hopeloos te voelen is om op te staan en iets te doen. Wacht niet tot er goede dingen met je gebeuren. Als je naar buiten gaat en wat goede dingen laat gebeuren, vul je de wereld met hoop, je vult jezelf met hoop.’
‘The best way to not feel hopeless is to get up and do something. Don’t wait for good things to happen to you. If you go out and make some good things happen, you will fill the world with hope, you will fill yourself with hope.’
Barack Obama

‘Moed is niet de afwezigheid van angst, maar eerder het besef dat iets anders belangrijker is dan angst.
‘Courage is not the absence of fear, but rather the judgment that something else is more important than fear.’
Ambrose Redmoon

Vrouwen zijn als theezakjes; je weet nooit hoe sterk ze zijn totdat je ze in heet water stopt.’
‘A woman is like a tea bag; you never know how strong it is until it's in hot water.’
Eleanor Roosevelt

‘Je krijgt kracht, moed en vertrouwen door elke ervaring waarin je de angst echt in de ogen kijkt.’
‘You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face.’
Eleanor Roosevelt

‘Wat je ook doet, je hebt moed nodig. Welke koers je ook bepaalt, er is altijd iemand die je verteld dat je het verkeerd hebt.’
‘Whatever you do, you need courage. Whatever course you decide upon, there is always someone to tell you that you are wrong.’
Ralph Waldo Emerson

Als de moed je in de schoenen zakt, ga dan eens op je kop staan.
Loesje

Wil jij ook iets extra's doen voor iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken?

Wil je iets extra’s doen dan kan een vriendenboek wel heel bijzonder zijn. Het zijn warme boeken waarin herinneringen worden gedeeld, maar ook wordt verteld waarom iemand zo leuk is, waar je samen de slappe lach van krijgt of een onvergetelijke herinnering deelt.

voorbeelden vriendenpagina's vriendenboek 'steuntje in de rug"

vriendenboek vriendenboekje cadeau ziekte sterkte beterschap

cadeau zieke ziekenbezoek beterschap bloemen sterkte vriendenboek vriendenboekje

quotes, doeslief, corona , hart onder de riem

Nieuws van Vriendenboeken.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of lees onze blog!

Feedback

Social media