fbpx
Skip to main content

NIEUWJAAR & HET NIEUWE JAAR: 40 QUOTES

Wij hebben geen tips voor goede voornemens

Het nieuwe jaar klopt alweer op de deur. Heerlijk, een feestelijke oudejaarsavond in het vooruitzicht en een gloednieuw jaar. Een nieuw jaar betekent voor velen van ons ook een moment om stil te staan bij alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd én goede voornemens te maken voor het nieuwe jaar. Je kent de meeste voornemens vast wel en misschien staan ze ook wel op jouw lijstje: gezonder leven, meer lezen, gezond koken, afvallen, meer tijd voor jezelf, meer tijd voor familie en vrienden, beginnen met een nieuwe hobby, iets nieuws leren, naar de sportschool, sparen of nu echt op zoek naar een nieuwe baan. Heb jij al een lijst van goede voornemens, misschien zelfs al compleet met actieplan of moet je er nog over nadenken? Of wie weet doe je wel helemaal niet aan goede voornemens. In deze blog geven we je geen tips over goede voornemens, dat weet je tenslotte zelf wel. Wel hebben wij voor jou een verzameling van klassieke nieuwsjaarsuitspraken; wijze, ironische en grappige citaten en quotes, geniet ervan!

40 Quotes over het nieuwe jaar

We lopen 1 januari door ons leven, kamer voor kamer, en stellen een lijst op met taken die moeten worden uitgevoerd, barsten die moeten worden gerepareerd. Misschien moeten we dit jaar, om de lijst in evenwicht te houden, door de kamers van ons leven lopen... niet op zoek naar gebreken, maar naar mogelijkheden.
We spend January 1st walking through our lives, room by room, drawing up a list of work to be done, cracks to be patched. Maybe this year, to balance the list, we ought to walk through the rooms of our lives ... not looking for flaws but for potential.
Ellen Goodman

Eén voornemen dat ik heb gemaakt, en die ik altijd probeer te behouden, is deze – om boven de kleine dingen uit te stijgen.
One resolution I have made, and try always to keep, is this — To rise above the little things.
John Burroughs

Wegens doorslaand succes, dit jaar weer een nieuw jaar.
Loesje

Leer van gisteren, leef voor vandaag, hoop voor morgen.
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
Albert Einstein

Degene die een voornemen breekt is een zwakkeling; degene die er een maakt is een dwaas.
He who breaks a resolution is a weakling; he who makes one is a fool.
F.M. Knowles

Een optimist blijft op tot middernacht om het nieuwe jaar te verwelkomen. Een pessimist blijft op om ervoor te zorgen dat het oude jaar vertrekt.
An optimist stays up until midnight to see the new year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves.
William E. Vaughan

Het slechte nieuws is dat de tijd vliegt. Het goede nieuws is dat jij de piloot bent.
The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot.
Michael Altshuler

Het is moeilijk om in het heden te leven, belachelijk om in de toekomst te leven en onmogelijk om in het verleden te leven. Niets is zo ver weg als een minuut geleden.
It is difficult to live in the present, ridiculous to live in the future, and impossible to live in the past. Nothing is as far away as one minute ago.
Jim Bishop

Het einde van het jaar is noch een einde, noch een begin, maar het is een proces dat doorgaat, met alle wijsheid die ervaring ons kan geven.
Year’s end is neither an end nor a beginning but a going on, with all the wisdom that experience can instill in us.
Hal Borland

En nu verwelkomen we het nieuwe jaar. Vol met gebeurtenissen die nooit zijn voorgekomen.
And now we welcome the new year. Full of things that have never been.
Rainer Maria Rilke

Wat het nieuwe jaar voor je in petto heeft, hangt sterk af van wat jij zelf doet in het nieuwe jaar.
What the new years brings to you will depend a great deal on what you bring to the new year.
Vern McLellan

Kies voor vertrouwen en begin dit wonderbaarlijke nieuwe jaar door te geloven.
Take a leap of faith and begin this wondrous new year by believing.
Sarah Ban Breathnach

Schrijf het in je hart dat elke dag de beste dag van het jaar is.
Write it on your heart that every day is the best day in the year.
Ralph Waldo Emerson

Dit stralende nieuwe jaar is mij gegeven
Om elke dag te leven met passie
Om dagelijks te groeien en te proberen
Mijn hoogste en mijn beste!
This bright new year is given me
To live each day with zest
To daily grow and try to be
My highest and my best!
William Arthur Ward

Het nieuwe jaar staat voor ons, als een hoofdstuk in een boek, te wachten om geschreven te worden
The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written.
Melody Beattie

Op oudejaarsavond viert de hele wereld het feit dat een datum verandert.
Laten we de data vieren waarop we de wereld veranderen.
On New Year's Eve the whole world celebrates the fact that a date changes.
Let us celebrate the dates on which we change the world.
Akilnathan Logeswaran

Wat het ook is waar je bang voor bent, doe het. Maak je fouten, volgend jaar en voor eeuwig.
Whatever it is you're scared of doing, do it. Make your mistakes, next year and forever.
Neil Gaiman

Met de nieuwe dag komt er nieuwe kracht en nieuwe inzichten.
With the new day comes new strength and new thoughts.
Eleanor Roosevelt

Karakter is het vermogen om een goed voornemen uit te voeren lang nadat de opwinding van het moment voorbij is.
Character is the ability to carry out a good resolution long after the excitement of the moment has passed.
Cavett Robert

Morgen is de eerste blanco pagina van een 365 pagina's tellend boek. Schrijf een goed boek.
Tomorrow is the first blank page of a 365-page book. Write a good one.
Brad Paisley

Nieuw jaar - een nieuw hoofdstuk, een nieuw gedicht, of gewoon hetzelfde oude verhaal? Uiteindelijk schrijven we het zelf. De keuze is aan ons.
New year — a new chapter, new verse, or just the same old story? Ultimately we write it. The choice is ours.
Alex Morritt

Jeugd is als je laat mag opblijven op oudejaarsavond; middelbare leeftijd is wanneer je je voelt gedwongen om laat op te blijven.
Youth is when you're allowed to stay up late on New Year's Eve. Middle Age is when you're forced to.
Bill Vaughan

Hoop glimlacht vanaf de drempel van het nieuwe jaar, fluisterend: "Het komend jaar zal gelukkiger zijn."
Hope smiles from the threshold of the year to come, whispering, "It will be happier."
Alfred Lord Tennyson

Vergeet in het nieuwe jaar nooit je afgelopen jaren te bedanken, zij maakten het mogelijk om het heden te bereiken! Zonder de trap van het verleden, kun je de toekomst niet bereiken!
In the New Year, never forget to thank to your past years because they enabled you to reach today! Without the stairs of the past, you cannot arrive at the future!
Mehmet Murat ildan

Vele jaren geleden was mijn goed voornemen om nooit goede voornemens te hebben. Verdorie, het is het enige voornemen dat ik ooit heb bewaard!
Many years ago, I made a New Year's resolution to never make New Year's resolutions. Hell, it's been the only resolution I've ever kept!
D.S. Mixell

De meeste mensen zullen doorgaan met precies te doen wat ze vorig jaar hebben gedaan. Wat je ook doet, zorg dat je niet zo bent.
Most people will passively do exactly what they did last year. Whatever you do, don’t let that person be you.
Richie Norton

Een groot geheim om succesvol te zijn in het nieuwe jaar ligt in het je meer focussen op de dingen die er het meest toe doen in je leven en weglopen van die dingen die geen waarde of nut hebben.
One big secret about succeeding in the new year lies in concentrating more on things that matter most in life and walking away from those things that are of no value or use.
Bamigboye Olurotimi

Proost op een nieuw jaar en een nieuwe kans voor ons om het goed te doen.
Cheers to a new year and another chance for us to get it right.
Oprah Winfrey

Je minuut is je uur is je dag is je week is je maand is je jaar. Als je dit jaar beter wilt maken, maak dan elke minuut beter.
Your minute is your hour is your day is your week is your month is your year. If you want to make this year better, make each minute better.
Saji Ijiyemi

Werk aan je sterke punten, niet aan je zwakke punten. Hoeveel van je goede voornemens gaan over het repareren van een gebrek?
Work on your strengths, not your weaknesses. How many of your New Year's resolutions have been about fixing a flaw?
Jonathan Haidt

Ik geloof niet in goede voornemens. Ik vind dat als je iets wilt veranderen, verander het dan vandaag en wacht niet tot het nieuwe jaar.
I don't believe in New Year's resolutions. I think if you want to change something, change it today and don't wait until the New Year.
Georgina Bloomberg

Waarom mislukken goede voornemens? Vooral omdat ze slechts een mededeling zijn of iets dat we in het komende jaar wensen. Er zijn meestal geen actieplannen, geen deadlines, geen back-up plannen. Soms zijn het onrealistische voornemens, zonder andere gedachten of plannen.
Why do New Years Resolutions fail? Mainly, because they are only a statement, or what we wish for in the coming year. There are usually no action plans, no deadlines, no backup plans. Sometimes they are unrealistic resolutions, with no other thought or plans beside the statement.
Catherine Pulsifer

Hé vriend, waag het niet te vergeten, dat als je een ‘nieuwe jou’ maakt, er een heleboel aan de oude jij is die het waard is om te behouden.
Hey friend, don’t you dare forget, as you’re creating a new you, that there’s a whole lot about the old you that is worth keeping.
Toni Sorenson

We zullen het boek openen. De pagina's zijn leeg. We gaan er zelf woorden op zetten. Het boek heet Kansen en het eerste hoofdstuk is Nieuwjaarsdag.
We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year's Day.
Edith Lovejoy Pierce

Laten we iets ongelofelijks doen dit nieuwe jaar. Laten we proberen de wereld te zien vanuit het perspectief van andere culturen!
Let us do something incredible this New Year: Let us try to see the world from the window of other cultures!
Mehmet Murat ildan

Het feit dat de data veranderen, betekent niet dat je moet veranderen. De voortdurende weg naar zelfverbetering is een tijdloos proces.
Just because the dates change, does not mean you have to change. The continuous path towards self-improvement is a timeless process.”
Brittany Burgunder

Voeg als goed voornemen voor de verandering eens geen nieuwe ideeën toe aan je leven. Doe in plaats daarvan meer van wat al voor je werkt en stop met dingen die tijdverspilling zijn.
For a change, don't add new things in your life as a new year's resolution. Instead, do more of what's already working for you and stop doing things that are time-waste.
Salil Jha

Je kunt dit nieuwe jaar nooit tot je beste jaar maken, want je beste jaar is altijd het jaar waarin je geboren bent! Als het vuurwerk begint, wees dan dankbaar voor je bestaan en voor alles wat dit mogelijk heeft gemaakt!
You can never make this New Year as your best year because your best year is always the year you were born! When the fireworks start, be thankful for your existence and for everything which made this possible!
Mehmet Murat ildan

Ik heb geen goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar. De gewoonte om plannen te maken, om kritiek te leveren, te keuren en mijn leven vorm te geven, is voor mij te veel een dagelijkse aangelegenheid.
I made no resolutions for the New Year. The habit of making plans, of criticizing, sanctioning and molding my life, is too much of a daily event for me.
Anaïs Nin

Nieuw jaar, even kijken waar die hoorns vast te grijpen.
Loesje

Wij wensen je al het goede voor het nieuwe jaar!

P.S. Ken je onze vriendenboeken (30x30 cm) of vriendenboekjes (20x20 cm) al?

Voor alle feestelijke en speciale momenten in het leven hebben wij vriendenboeken. Geen mooier en persoonlijker cadeau dan een vriendenboek!

Voorbeelden Vriendenboeken voor Huwelijksjubileumcadeau kerst kerstmis boek vriendenboekje vriendenboek familie vrienden corona

04 Voorbeelden Vriendenboekjes Afscheid groep 8 Kinderkijker Dankjewel Juf en Meester

feestdag, quotes

Nieuws van Vriendenboeken.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of lees onze blog!

Feedback

Social media