fbpx
Skip to main content

PENSIOEN: 45 INTERESSANTE WEETJES

Alle informatie over het Pensioen

Met pensioen gaan! Nog niet zo heel lang geleden was de officiële leeftijd dat je voor het eerst AOW ontving nog 65 jaar. AOW, mocht je je net als Henk Krol wel eens vergissen, staat voor Algemene Ouderdomswet.  AOW ontving je dan wel op je 65, toch gingen en gaan veel werknemers vaak voor hun 65e al met pensioen. Ben je wat ouder dan herinner je misschien nog wel al die collega’s die zelfs voor hun 60e met de VUT gingen. VUT staat voor Vervroegde Uittreding. Het kon in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw zomaar gebeuren dat ‘oude’ collega’s van 57 jaar plaats maakten voor jonge collega’s. Inmiddels is er heel wat veranderd, die ‘oude’ collega’s zijn tegenwoordig hard nodig nu er steeds minder jonge werknemers zijn.

Pensioen: niks moet, niksen mag

Met pensioen gaan! Het klinkt velen van ons als muziek in de oren. Een zee aan vrije tijd die je kunt invullen zoals jij dat wilt. Toch is ‘met pensioen gaan’ niet zomaar iets; ben je de ene dag nog druk bezig met je werk en je collega’s, een dag later is dat allemaal voorbij. Tijd voor niks moeten en mogen niksen. De één kan haast niet wachten tot hij of zij met pensioen mag terwijl de ander er gigantisch tegenop ziet. Hoe je het ook ervaart, het is zonder meer een grote verandering.

Pensioen: alle info op een rij

Ook dit jaar ontvangen weer heel veel mensen voor het eerst AOW. Hoeveel? Dat lees je zo. We hebben nl. de getalletjes, geschiedenis, verrassende ‘records’, feiten en ervaringen voor je op een rijtje gezet. Bijvoorbeeld wanneer ontvang je nu voor het eerst AOW en hoeveel is dat dan precies, hoe zien de a.s. gepensioneerden hun afscheid het liefst en hoe belangrijk is zo’n afscheidsfeest nou voor een pensionado? Wij hebben dit en nog veel meer ‘facts’ voor je opgezocht. Onderaan deze pagina vind je overigens de bronnen die we hebben gebruikt. Veel leesplezier!

Pensioen: de getalletjes

 • In 2019 ontvangen ongeveer 165.000 mensen voor het eerst hun AOW.
 • In Nederland hebben we op dit moment 3.437.240 gepensioneerden oftewel mensen die AOW ontvangen.
 • 1.846.420 van de gepensioneerden zijn vrouw en 1.590.820 man.
 • 2.390 pensionado’s zijn 100 jaar of ouder.
 • 229.000 mannen en vrouwen tussen de 65 en 75 jaar hebben nog steeds betaald werk.
 • Ook zijn er 75-plussers die niet van ophouden weten, maar liefst 23.000 mannen en vrouwen van 75 jaar en ouder zijn nog aan het werk.
 • De officiële WAO-leeftijd mag dan inmiddels boven de 66 jaar zijn, de gemiddelde leeftijd waarop werknemers in 2017 met pensioen gingen was 64 jaar en 10 maanden. 17 jaar geleden, aan het begin van deze eeuw, lag de gemiddelde pensioenleeftijd net onder de 61 jaar!
 • In 2006 ging nog 88 procent van alle werknemers voor hun 65e verjaardag met pensioen. In 2017 was dat percentage flink gedaald naar 38 procent.
 • In 2006 was ruim een kwart van de mensen die met pensioen gingen 59 jaar of jonger, in 2017 was dat nog maar 4,4 procent.
 • In 2006 werkte ruim 12 procent van de werknemers die 65 jaar of ouder waren, in 2017 is was dat bijna 62 procent.
 • Provincies waar meer 65-plussers wonen dan gemiddeld zijn Zeeland, Limburg, Groningen, Drenthe en Gelderland.
 • Tussen de officiële pensioenleeftijd en de leeftijd waarop mensen daadwerkelijk stoppen met werken zit bij veel landen een verschil. Meestal is de leeftijd waarop men stopt lager dan de officiële pensioenleeftijd. In een aantal landen is dat echter niet het geval. In Turkije bijvoorbeeld mag men stoppen als men 60 is, maar werkt men gemiddeld door totdat ze 66 zijn. Ook in Zweden en Amerika werkt men langer door.
 • In veel landen stijgt de pensioenleeftijd. In Polen doen ze dat anders. Waar mannen voorheen met 67 met pensioen gingen, mogen ze dat nu op hun 65ste en vrouwen mogen op hun 60ste met pensioen.

Pensioen: de records 

 • De Indiaase Habib Miyan kreeg zijn eerste pensioen in 1938, na zijn pensionering bij het Jaipur Staatsleger. Hij ontving 70!! jaar pensioen tot zijn overlijden op 19 augustus 2008. Habib beweerde op 28 mei 1869 geboren te zijn, aan de waarheid van deze claim wordt door velen getwijfeld.
 • Als je houdt van wat je doet hoef je nooit een dag in je leven te werken; het is vast wat de Braziliaanse Walter Orthmann motiveert om op 96-jarige leeftijd nog steeds naar kantoor te gaan. Walter begon zijn carrière in 1938 en was pas 15 jaar oud toen hij begon als scheepsassistent bij Industria Reneaux in Santa Catarina, Brazilië. 80 jaar later is Walter een actieve en succesvolle Sales Manager voor de textielindustrie, waarmee hij de recordtitel voor de langste carrière in hetzelfde bedrijf haalt.
 • Maar ook in Nederland is lang werken geen onbekend fenomeen. 18 mei jl. ging Henk Kluver op 96e-jarige leeftijd, na 81 jaar werken, officieel met pensioen bij het fietsenbedrijf Van Raam.
 • De in 2011 op 100-jarige leeftijd overleden Jan Leugs was tot zijn dood actief. Hij werkt als vakkenvuller, samen met 16- en 17-jarigen, twee ochtenden per week in de supermarkt in zijn woonplaats, het Groningse dorp Ten Boer.

Pensioen: de historische feiten

 • In 1880 startte Jacques van Marken voor de medewerkers van zijn gist- en spiritusfabriek een pensioenregeling. Hij vond dat werkgevers daartoe ‘de zedelijke plicht’ hadden: ‘Voor een machine moeten we geld opzij leggen om hem aan het einde van zijn leven te vervangen. Voor de mensch moet aan het einde van zijn werkzame leven geld gespaard zijn om hem de rest van zijn leven ongeveer dezelfde welvaart te kunnen garanderen.’
 • Bijna 35 jaar later, in 1913 lanceerde Syb Talma, minister van Handel, Nijverheid en Landbouw, de eerste Invaliditeits- en Ouderdomswet. De wet was een verplichte verzekering voor arbeiders in loondienst. De premie werd door werkgever en werknemer betaald.
 • De basis van onze AOW stamt uit 1947, toen Willem Drees, op dat moment minister van Sociale Zaken, zijn Noodwet Ouderdomsvoorziening lanceerde. Deze wet werd op 24 mei 1947 van kracht. De wet zorgde voor ouderdomsuitkering voor mensen in loondienst én zelfstandigen.
 • Tien jaar later, in 1957, werd deze noodwet veranderd in de Algemene Ouderdomswet, beter bekend als AOW. De AOW was en is een verplichte verzekering voor alle Nederlanders. In ruil voor een premie naar draagkracht ontvang je later een welvaartsvast pensioen.
 • De 70-jarige belastingambtenaar A. Bakker uit de Amsterdamse Boterdiepstraat was de eerste Nederlander die in 1957 uit handen van de minister van sociale zaken J.G. Suurhoff de allereerste AOW-uitkering ontving.
 • Bakker was de eerste van de ruim 700.000 mensen die in 1957 een AOW-uitkering zouden gaan ontvangen. Ongeveer een vijfde van het aantal mensen dat nu een AOW-uitkering ontvangt.
 • Het bedrag dat men in 1957 ontving was 804 gulden per jaar voor alleenstaanden en 1.338 gulden voor gehuwden.
 • Vanaf 1985 konden mannen én vrouwen afzonderlijk aanspraak doen op AOW.
 • Vanwege de stijgende kosten en de verhoogde levensverwachting is de pensioenleeftijd aangepast. Op 1 januari 2013 ging de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in. Vanaf die datum gaat de AOW-leeftijd steeds stapsgewijs verhoogd.
 • De pensioenleeftijd wordt tot 2021 in stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar. Vanaf 2022 wordt de pensioenleeftijd bepaald aan de hand van de gemiddelde levensverwachting.

Pensioen: Je eerste AOW

 • Ben je geboren voor 1 januari 1948 dan ontving je nog steeds op 65-jarige leeftijd je eerste WAO.
 • Ben je geboren na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 dan ga je in 2019 met pensioen op de leeftijd van 66 jaar en vier maanden. Ben je geboren na 31 augustus 1953 dan wordt het 66 jaar en 8 maanden en ga je in 2020 met pensioen.
 • Op je officiële pensioenleeftijd ontvang je tegenwoordig € 835,04 bruto AOW per maand.

Met pensioen:  leuke oude dag?

 • Vergeleken met mensen die blijven werken gaat de gezondheid van gepensioneerden erop vooruit. Hoe meer stress je hebt ervaren in je baan, hoe beter je je voelt als je met pensioen bent.
 • Pensioen gaat meestal over het feit dat het geld kost. Uit onderzoek blijkt echter ook dat het de maatschappij wat oplevert. Veel gepensioneerden doen vrijwilligerswerk en mantelzorg. Betaald werk wordt ingeruild voor onbetaald werk.
 • Onbetaald werk, maar toch ook nog regelmatig betaald werk. Steeds meer 65-plussers besluiten om na hun pensioen door te werken. Dit kan uit financiële overwegingen zijn, maar het is vaak meer dan dat. Werk kan iemands passie zijn en daarnaast vinden veel ouderen het fijn om actief te blijven deelnemen aan de maatschappij, het geeft een doel. 
 • Er is steeds meer vraag naar 65-plussers. Het tekort aan leerkrachten zorgt er bijvoorbeeld voor dat gepensioneerde leerkrachten, ook na hun pensioen, weer voor de klas staan. Zoek je op internet dan vind je veel vacatures waar ze gepensioneerden voor vragen.

Pensioen: afscheid nemen van je werk en je collega’s

 • Wist je dat werkgevers verplicht zijn om voor werknemers die met pensioen gaan geld te reserveren voor het afscheidsfeest? Ruim driekwart van de werknemers heeft echter geen idee dat hun baas verplicht is om iets te regelen voor hun afscheid.
 • Uit onderzoek van het NIDI blijkt dat een kwart van de mensen die met pensioen gaat geen of nauwelijks een afscheid krijgt.
 • Eén op de tien gepensioneerden krijgt geen cadeau of herinnering bij de pensionering. Gelukkig 90% wel!
 • Geen afscheid en geen cadeau heeft vaak wel te maken met een min of meer gedwongen vertrek.
 • Dat een officieel afscheid en een afscheidscadeau belangrijk zijn blijkt wel uit het feit dat gepensioneerden die met een goed afscheid zijn vertrokken gelukkiger zijn dan mensen waarbij dat niet gebeurde. Een afscheid zonder feest en zonder cadeau is zonder meer slecht voor het levensgeluk van een gepensioneerde.
 • Mensen die op een goede manier afscheid hebben kunnen nemen van hun werk beoordelen hun leven direct nadat ze met pensioen zijn gegaan met een 8,1. Na twee jaar is dat cijfer zelfs nog hoger, een 8,4.
 • Het verschil met medewerkers die onvrijwillig en zonder afscheidsfeest en cadeau vertrekken is groot. Zij scoren een 6,1 en na twee jaar een 6,9 voor levensgeluk.
 • Is het vertrek onvrijwillig, maar is er wel een afscheidsfeest én cadeau dan ligt de score aanmerkelijk hoger. Na het vertrek geeft men een 6,9 voor levensgeluk en na twee jaar een 7,4.
 • Een goed afscheid heeft dus duidelijk een positief effect op het levensgeluk van de gepensioneerde. Dit komt waarschijnlijk omdat er tijdens het afscheid tijd is voor waardering en erkenning voor de positieve bijdrage die iemand heeft geleverd. De aanstaande pensionado krijgt te horen waarom zijn of haar ‘baas’ en collega’s hem of haar gaan missen, ontvangt complimenten en er worden steevast mooie herinneringen op gehaald. Een goede afsluiting van je werkzame leven is, heel logisch ook lijkt ons, gewoon hartstikke belangrijk. Niet alleen belangrijk, want laten we eerlijk zijn, het is niet meer dan fatsoenlijk om goed afscheid te nemen van een werknemer. Iemand waar je jaren mee hebt samengewerkt laat je niet zomaar vertrekken toch? Een mooi afscheidsfeest voor je pensioen, daar heeft iedereen recht op.

Pensioen: het cadeau

 • Uit onderzoek blijkt dat geld het favoriete afscheidscadeau is. Dat verdient echter wel wat nuancering.
 • Het is nl. een feit dat het cadeau dat het meest wordt gewaardeerd een persoonlijk cadeau is, het liefst een gezamenlijk cadeau van de werkgever en alle collega’s. Een persoonlijk cadeau wordt zelfs veel beter gewaardeerd dan een onpersoonlijk duur cadeau. Geld is fijn, tuurlijk, maar het is niet iets tastbaars en zeker niet persoonlijk.
 • Onze tip: doe het allebei. Geef de a.s. pensionado een geldbedrag én een persoonlijk cadeau. Dat persoonlijke cadeau? Dat hebben wij voor je. Een vriendenboek ingevuld door alle (oud)-collega's is echt een fantastisch feel good cadeau voor de gepensioneerde in spé. Een collega-vriendenboek vol met foto’s, herinneringen, tips, anekdotes, complimenten en goede wensen. Wedden dat je bijna oud-collega dit cadeau van jullie samen heel erg zal waarderen en er ook nog heel vaak in zal kijken. Voor het geld hoef je het ook niet te laten, want…

Een vriendenboek is een geweldig cadeau voor nog geen € 2.00 PER PERSoON

Omdat je een vriendenboek maakt met al je collega’s samen betaal je gemiddeld tussen de € 1.50 en € 2.00 per persoon! Daar kan dan vast ook nog een mooi geldbedrag bij. Een heel persoonlijk cadeau én een mooi geldbedrag. Mooier kan het toch niet?

Voorbeeld vriendenpagina's én Vriendenboek Cadeau Pensioen

pensioen collega cadeau vriendenboek vriendenboekje

collega met pensioen cadeau vriendenboek vriendenboekje

Bronnen
Nidi - CBS - Eerste Kamer - PFZW - SVB
Guiness Book of Recordss - Toekomt
pensioen , afscheid, 65 jaar, zakelijk cadeau

Nieuws van Vriendenboeken.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of lees onze blog!

Feedback

Social media